c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Specialized Epic Hardtail Pro Carbon World Cup vel M
Nabídka
2/11/2020 21:42
14/10/2020
20:26
Specialized Epic Hardtail Pro Carbon World Cup vel M
Detailní popis Detailní popis katalogová výbava. Rám: FACT 11m, XC Geometry - velikost M Vidlice: RockShox SID w/Brain Kola: Roval Control Carbon Pláště: Maxxis Ikon 2,2, Tubeless Řazení: SRAM X01…
Trek Madone SLR9Disc-výměna, NEPRODÁVÁM!
Nabídka
25/10/2020
16:16
Trek Madone SLR9Disc-výměna, NEPRODÁVÁM!
Top Model-MOC 324990,- Velikost:56 Výměna jen Colnago C64, Bianchi Oltre Dura Ace DI2 9100 Najeto 7000km
Trek Procaliber
Nabídka
25/10/2020
11:41
Trek Procaliber
Prodám kolo Trek Procaliber ve velikosti XL. Kolo bylo pravidelně servisováno a vše je 100% funkční. Superlehký karbon OCLV Mountain, IsoSpeed, vidlice RS SID, karbonové kliky Truvativ Stylo Carbon…
Časovkářské kolo Trek
Nabídka
24/10/2020
21:26
Časovkářské kolo Trek
Prodám časovkářské kolo Trek TT na postavu 175-190 Cm.Osazení shimano dura ace Di2,wattmetr,zadní disk PRO.Kolo je originál z týmu Trek Segafredo.
Testovací silniční elektrokolo Trek Domane+ LT velikost 54, model 2020
Nabídka
24/10/2020 19:19
24/8/2020
14:13
Testovací silniční elektrokolo Trek Domane+ LT velikost 54, model 2020
Prodejna Trek KOLASVORADA nabízí k prodeji Testovací silniční elektrokolo Trek Domane+ LT velikost 54cm ( velikost určená pro výšku postavy 168 - 175 cm), za cenu 89.990,-Kč ( cena nového kola 144…
Trek Domane SL 56
Nabídka
24/10/2020
16:34
Trek Domane SL 56
Prodám pohodlné silniční kolo Trek Domane SL na komplet mechanické sadě Dura-Ace s hydraulickými kotoučovými brzdami. Jen kliky jsou nové Shimano Ultegra 50/34. Kola zcela nová, Fulcrum Racing 5.…
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Nabídka
24/10/2020 15:48
6/6/2020
23:12
Trek Top Fuel SL, Project One! vel. 21,5 (od cca 182cm)
Prodám Trek Top Fuel v provedení Project One. Zamykání vidlice a tlumiče najednou. Velikost 21,5 od treku se jezdit od cca 182 cm. Růžovka je taky 21,5 a je nastavena na právě zmíněných 182cm. Rám …
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabídka
3/11/2020 11:25
24/10/2020
11:24
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabízím exkluzivní silniční raketu TREK EMONDA SLR, velikost rámu 56. (vhodné pro postavu od cca 175 cm) Jedná se o zakázkovou stavbu, která proběhla v únoru 2018, zakoupen byl samotný rám, doležený…
TREK Fuel EX 9.7 model 2020 vel. L – nové
Nabídka
24/10/2020
07:29
TREK Fuel EX 9.7 model 2020 vel. L – nové
TREK Fuel EX 9.7 model 2020 vel. L, rám karbon OCLV, odpružená vidlice FOX Rhythm 34 - zdvih 140 mm, tlumič Fox Performance Float EVOL, tlumení se 3 polohami RE:aktiv, - zdvih zadního kola 130 mm;…
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58 – nové
Nabídka
24/10/2020 07:16
23/10/2020
07:33
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58 – nové
TREK Madone SL 6 Disc model 2020 vel. 58, rám karbon 500 Series OCLV, nastavitelný pružící prvek IsoSpeed, Shimano Ultegra 2 x 11, hydraulické kotoučové brzdy Shimano Ultegra R8070, kola Bontrager…
TREK Top Fuel 9.7 model 2020 vel. M/L – nové
Nabídka
24/10/2020 07:16
23/10/2020
08:01
TREK Top Fuel 9.7 model 2020 vel. M/L – nové
TREK Top Fuel 9.7 model 2020 vel. M/L (pro postavu cca 170 - 180 cm), rám karbon OCLV, odpružená vidlice RockShox Reba RL - zdvih 120 mm, tlumič Fox Performance Float - zdvih zadního kola 115 mm,…
Silniční Trek Carbon
Nabídka
23/10/2020 20:10
20/9/2020
10:04
Silniční Trek Carbon
Rychlé karbonové kolo od amerického výrobce Trek. Velikost rámu je 56cm, takže pro výšku přibližně 177-187cm. Komponenty: na kole je zánovní sada Shimano 105 + kliky Shimano Ultegra, zapletená kola…
Trek SuperFly 29 S
Nabídka
23/10/2020 17:40
3/10/2020
08:44
Trek SuperFly 29 S
Výborné celoodpružené kolo od výrobce Trek. Velikost rámu je S, takže pro výšku do cca 172cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox, tlumič Fox Float, kliky a přehazovačka Shimano XT, řazení…
Silniční Trek Carbon
Nabídka
23/10/2020 14:55
21/10/2020
11:46
Silniční Trek Carbon
Rychlé karbonové kolo od amerického výrobce Trek. Velikost rámu je 58cm, takže pro výšku přibližně 182-190cm. Komponenty: kolo je osazené kompletní sadou Shimano Ultegra 3x10, zapletená kola…
Silniční kola TREK Domane S 5, vel. 52, 54, 56, 58
Nabídka
23/10/2020
10:01
Silniční kola TREK Domane S 5, vel. 52, 54, 56, 58
Cykloturistická cestovní kancelář nabízí k prodeji karbonová silniční kola TREK Domane S 5 ve velikostech 52, 54, 56, 58 cm. Osazení Shimano 105, nové pláště Schwalbe Durano Double Defence 700x25,…
Dětské kolo Trek Wahoo 26 - waterloo blue
Nabídka
23/10/2020
08:46
Dětské kolo Trek Wahoo 26 - waterloo blue
Prodám skoro nepoužívané kolo Trek Wahoo 26 - waterloo blue PC 13990Kč Vše plně funkční v perfektním stavu. Dohoda možná
---------- TREK EMONDA SL5 DISC ----------
Nabídka
22/10/2020
14:14
---------- TREK EMONDA SL5 DISC ----------
Prodám jen vyzkoušenou Emondu SL5 vel. 56 - nové kolo, které ujelo 30 km a bylo kupované koncem září 2020. Doživotní záruka na rám a záruční list! Émonda SL 5 Disc je lehké karbonové silniční…
Trek Checkpoint SL6, 2020, Ultegra, vel. 58
Nabídka
21/10/2020
22:07
Trek Checkpoint SL6, 2020, Ultegra, vel. 58
Prodám sezónu jetý karbonový gravel Trek Checkpoint SL6, velikost 58. Kolo v originálním stavu, najeto cca 2500km, převážně po asfaltu. Aktuálně na pláštích Panaracer Gravel king slick, bezduše s…
Trek Checkpoint ALR 5 2020, vel. 54 - Zakoupeno 19.9.2020 - nesedí velikost.
Nabídka
21/10/2020
20:20
Trek Checkpoint ALR 5 2020, vel. 54 - Zakoupeno 19.9.2020 - nesedí velikost.
Prodám téměř nové kolo. Zakoupeno 19.9.2020. Trek Checkpoint ALR 5 2020 - nesedí mi velikost. Popis: https://jizdni-kola.heureka.cz/trek-checkpoint-alr-5-2020/?gclid=Cj0KCQjwuL…
TREK Procaliber SL xx1 eagle vel M
Nabídka
21/10/2020
11:58
TREK Procaliber SL xx1 eagle vel M
Komplet xx1 gold eagle 12speed Brzdy sram level karbon ultimate gold Vidlice sid ultimate carbon Riditka sedlovka bontrager karbon Kola bontrager kovee 23 karbon Kolo pravidelne servisovano bez…
Elektrokolo Trek Powerfly 9 Plus, TOP stav
Nabídka
20/10/2020
18:50
Elektrokolo Trek Powerfly 9 Plus, TOP stav
Elektrokolo Trek Powerfly 9 Plus, TOP stav. Najeto 877km, více foto lze zaslat, perfektní stav https://www.trekbikes.com/cz/cs_CZ/kola/horsk%C3%A1-kola/horsk%C3%A1-elektrokola/powerfly/powerfly…