c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Single, fix kolo
Nabídka
22/10/2020
13:39
Single, fix kolo
Fix/Single speed kolo. Vhodně do města. Velikost rámu M. Na výšku 175-180. Stav velmi dobrý. Když jsem to kupoval tak to byla srdcová záležitost:) pak jsem ho moc nepoužíval. Proto to chci prodat.
Singlespeed Favorit
Nabídka
18/10/2020
18:05
Singlespeed Favorit
Dobrý den, prodám singlespeed Favorit stavěný na Prahu tak, aby bylo možné vyjet skoro každý pražský kopec (převod 52x22). Zadní kolo má ohlou osu (viz. fotka), díky čemuž se kříží řetěz a nedrží…
Singlspeed Favorit vel. 58
Nabídka
17/10/2020
12:02
Singlspeed Favorit vel. 58
Postavil jsem si pro sebe jako levné kolo na jízdy po Praze, mezitím se mi změnilo dojíždění a kolo zůstalo po pár zkušebních jízdách nepoužívané. Rám opískován a nově nalakován. Nová řidítka, střed,…
Dráhové kolo Moda
Nabídka
16/10/2020 21:37
30/10/2019
17:07
Dráhové kolo Moda
Dětské dráhové kolo vel. 44 cm kola 26" nové nepoužité cena za kus 12000kč
VELAMOS Super De Luxe Cruiser
Nabídka
1/10/2020
10:52
VELAMOS Super De Luxe Cruiser
Prodám retro kousek od Velamosu. Kolo vhodné do města nebo pro sběratele. Kolo je plně pojízdné. Vyrobeno v CZ v 80.letech. Velikost kol 24”, single speed.
Pinarello Lungavita Fixie/Singlespeed vel. 52cm
Nabídka
30/9/2020
17:19
Pinarello Lungavita Fixie/Singlespeed vel. 52cm
Jsem druhý majitel a kolo je v perfektně funkčním stavu, místy oděrky. Zkoušel jsem s ním jezdit jak na fixed tak singlespeed a vše parádní jen jsem podcenil kopce v mém kraji. Ke kolu přidám ručně…
Vymazlená Singlespeed Favoritka
Nabídka
22/9/2020
10:30
Vymazlená Singlespeed Favoritka
Prodám svoji vymazlenou Favoritku, velikost 56cm. Rám s vidlicí je Favorit, hlavové složení Shimano 600 (Ultegra) Zapletené kola na Singlespeed nábojích Sturmey Archer, ráfky 40mm M-Wave (TWN) a…
Švihadlo do města....na pivo
Nabídka
14/9/2020
11:15
Švihadlo do města....na pivo
prodám minimálně jeté kolo do města. z jedné strany freewheel - volnoběžka, z druhé fixed gear - festka. Pedály - DARTMOOR Stream - Red Devil Gripy - DARTMOOR Maze Lite - Red Devil 100% stav.
Cinelli Tutto
Nabídka
14/9/2020
06:30
Cinelli Tutto
Prodám městskou festku postavenou na rámu Cinelli Tutto, velikost M(54). - https://www.santafixie.co.uk/cinelli-tutto-frameset-not-gray.html - Kola - https://www.santafixie.com/en/santafixie…
Mongoose Maurice 2011
Nabídka
13/9/2020
17:27
Mongoose Maurice 2011
Prodám nevyužitý singlespeed kolo Mongoose Maurice 2011, rám crmo, vidlice crmo. Kolo je komplet v původním osazení - jezdil jsem na něm jen chvíli do práce, pak jsem změnil práci a je pro mě…
Kona Paddy Wagon 59cm
Nabídka
10/9/2020
15:07
Kona Paddy Wagon 59cm
Prodám můj commuter, rám Reynolds 520, velikost 59cm, já 190cm. Kolo prošlo komplet přestavbou, z původního kola zbyl jen rám a brzdy, nová kola DT swiss/S.A., nová řídítka, sedlovka, obutí, brzdové…
Upravené kolo Favorit
Nabídka
8/9/2020
18:28
Upravené kolo Favorit
Prodám upraveného favorita. Kolo je udělané na singlespeed/fixie. Náboje na průmyslových ložiscích, pláště Kenda (nové), sedlo Pells, nová omotávka.
Single speed Ocel Hi-Ten vel 56.
Nabídka
1/9/2020
11:41
Single speed Ocel Hi-Ten vel 56.
Ahoj prodám své singlespeed městé přibližovadlo. Rám Hi-Ten no name 56 (mám 187 cm a je to na hraně) Komax 2 roky zpět Vidle Force Roadl ALU Kola - Jsou 4 měcíce staré zakázkově zapletené Remerx…
Merida
Nabídka
16/8/2020
11:24
Merida
Prodam silnici kolo Merida Scultura EVO,, vel. L, osazeni Shimano ULTEGRA, 2 *10,nova zapletena kola Mavic, 26000kc
Dámský a pánský singlesped Favorit
Nabídka
11/8/2020
16:32
Dámský a pánský singlesped Favorit
Prodám tyto dva krasavce.. osazeno kvalitními komponenty.. repas žádná fušeřina.. profi lak atd. Preferuji prodat jako pár..Cena dohodou.
Singlespeed Made in Garage
Nabídka
9/7/2020
21:00
Singlespeed Made in Garage
Prodám tenhle singlespeed s volnoběžkou Sturmey Archer. Převod 48/16 zubů. Kolo je postaveno na rámu a vidlici Favorit, velikost 56, všechny ostatní komponenty jsou nové. Povrchová úprava je komaxit,…
Favorit singlespeed
Nabídka
7/7/2020
17:01
Favorit singlespeed
ram 56cm, kliky Sturmey Archer 48T, volnobezka Sturmey Archer 17T, nova retez YBN MK918, brzdove paky Tektro RL520, sedlovka nova ZOOM, sedlo Merida. Zadný náboj flip-flop, predný na rychloupinák.
zakázkový singlespeed, 175-190cm
Nabídka
5/7/2020
09:02
zakázkový singlespeed, 175-190cm
Zdravím cyklisto :) Nabízím bezvadný zakázkový singlespeed s divokým paint jobem. Kolo má přední i zadní brzdy Tektro, takže můžeš svištit po městě zodpovědně. Dále je osazeno doublespeed nábojem…
Repurposed Fixed Gear
Nabídka
19/6/2020
11:25
Repurposed Fixed Gear
Bajk tvrdej a přísnej jak samotnej lajf. Raw ocel s lesklým finišem, převařený patky, odpálený a zaletovaný zbytečnosti, zabarvení po ohni. Komponenty s přirozenou patinou na styl, všechno funkční.…