c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Trenažer Elite Novo Force - kompletni set
Nabídka
1/11/2020 15:41
22/10/2020
15:34
Trenažer Elite Novo Force - kompletni set
Prodám Trenažer Elite Novo Force Elastogel kompletni set - Elite Novo Force Elastogel - 8 stupňů zatěže (červený) - Snímač Elite Misuro B+ - Podložka Elite Travel Block]. Hodně málo použite (Celkem…
Prodám trenažér
Nabídka
25/10/2020
16:35
Prodám trenažér
Prodám trenažér - málo používaný - regulace zátěže - podložka na předek Cena: 1000 Kč tel.: 603 828 134 V. Soukup
chytrý trenažér Elite Rampa
Nabídka
25/10/2020
15:52
chytrý trenažér Elite Rampa
Prodám chytrý trenažér Elite Rampa. Plně funkční, lze jej připojit k aplikacím Zwift nebo Rouvy přes Bluetooth a ANT+. Simuluje reálnou jízdu a automaticky upravuje zátěž podle profilu trasy. …
Cyklotrenažér Elite Qubo Power Fluid
Nabídka
24/10/2020
19:32
Cyklotrenažér Elite Qubo Power Fluid
Nabízím cyklotrenažér Elite Qubo Hydromag, 8 stupňů zátěže. Užíván 2 zimy (3000 - 4000 km), koupen za 6690, k trenažeru zdarma plášť na silniční kolo 28" užíván, uzpůsoben k použití na trenažéru. …
Trenažer JetBlack Sport S1
Nabídka
24/10/2020 13:05
17/10/2019
13:00
Trenažer JetBlack Sport S1
Prodám nový trenažer JetBlack Sport S1. Obdoba H1 Mag Traineru s přímým nastavením odporů na těle brzdy Méně robustní konstrukce než M1 Mag Trainer Ideální pro cestování Balení obsahuje CD…
Válce Elite Arion MAG
Nabídka
23/10/2020
13:52
Válce Elite Arion MAG
Prodám lehce jeté tréninkové válce Elite Arion MAG. Válce mají magnetickou brzdu se třemi stupni odporu. Válce jsou jeté max 15-20hodin. Bez poškození. Pouze mírné oděrky na stupnicích vedle…
Trenažer
Nabídka
23/10/2020
13:40
Trenažer
Elite power mag + modrý plášť 29 palců, jako nové
Trenažer Elite Novo Force - kompletni set
Nabídka
1/11/2020 15:41
22/10/2020
15:34
Trenažer Elite Novo Force - kompletni set
Prodám Trenažer Elite Novo Force Elastogel kompletni set - Elite Novo Force Elastogel - 8 stupňů zatěže (červený) - Snímač Elite Misuro B+ - Podložka Elite Travel Block]. Hodně málo použite (Celkem…
Prodám Ergo-bike
Nabídka
20/10/2020
19:47
Prodám Ergo-bike
Prodám Ergo-bike 8008trs 3.Nastaveno mnoho různých tras a programů,používaný.
Válce Elite Arion
Nabídka
20/10/2020
00:33
Válce Elite Arion
Prodám nevyužité válce, najeto cca 10 hodin, jako nové.
Prodám TACX i-MAGIC T1900
Nabídka
18/10/2020
18:48
Prodám TACX i-MAGIC T1900
Prodám cyklo trenažér TACX imagic T1900 už nemám CD, ale mám aktivační klíč, SW se dá stahnout. Pouze osobní předání. Bez záruky,ale loni plně funkční. Letos nepoužit. Součástí prodeje trenažer ,…
Nové válce Elite
Nabídka
18/10/2020
14:20
Nové válce Elite
prodám nepoužité válce Elite Arion, lze zaslat na dobírku.
Tacx Flow
Nabídka
18/10/2020
14:16
Tacx Flow
prodám minimálně jetý trenažér tacx flow vč. podložky pod přední kolo, měřáku kadence a computeru. skvělý stav.
Prodám Trenažér In'ride 100 + podložka před přední kolo
Nabídka
18/10/2020
12:02
Prodám Trenažér In'ride 100 + podložka před přední kolo
Nabízím jednoduchý a účinný cyklotrenažér In'Ride 100 s magnetickým odporem. Umožňuje jízdu při 7 stupních intenzity (nastavitelnými pomocí páčky). Původní cena 2750Kč. Na válčeku je černá brava, při…
Tacx Flow Smart
Nabídka
17/10/2020
07:21
Tacx Flow Smart
Prodám chytrý trenažér Tacx Flow Smart, kupovaný v listopadu 2019 a ježděný do dubna 2020. Trenažér má záruku do listopadu 2021. Součástí nabídky je kompletní trenažér, podložka pro přední kolo a…
Trenažér a kolo
Nabídka
16/10/2020
21:55
Trenažér a kolo
Prodam kolo Scott spedster vel M a k tomu trenažér Elite trenažér je úplně v pořádku.. kolo je 2×8 Shimano komponenty, skoro nová kola.. kolo ma 2 menší praskliny na hlavové trubce.. neřešil jsem a…
Nabídka
16/10/2020
15:08
Trenažer ELITE Turbo muin - pevná osa
Dobrý den, prodám trenažer ELITE turbo muin ve skvělém stavu bez jakéhokoliv poškození. Trenažer je na pevnou osu, RÚ po dokoupení redukce. Ořech Shimano, kazeta Shimano součástí prodeje. PC: 15 890,…
Kettler Stratos
Nabídka
16/10/2020
11:50
Kettler Stratos
Prodám rotoped Kettler Stratos. Osobní převzetí v Ústí nad Orlicí.
Cyklotrenažér ELITE VOLARE
Nabídka
10/10/2020
21:55
Cyklotrenažér ELITE VOLARE
Nabízím použitý cyklotrenažér https://cyklotrenazery.heureka.cz/elite-volare/?gclid=EAIaIQobChMI5szvw-aq7AIVhrLVCh3P3AGiEAQYASABEgJ2WfD_BwE#specifikace
CycleOps Jet Fluid s climbing block
Nabídka
10/10/2020
16:31
CycleOps Jet Fluid s climbing block
Použitý přes dlouhé zimní večery, zachovalý, navíc s climbing block pod přední kolo.
Tacx Genius - domácí cyklotrenažer
Nabídka
10/10/2020
15:31
Tacx Genius - domácí cyklotrenažer
Tacx T2020 i-Genius. Vysoce výkonný virtuální cyklotrenažér TACX s motorovou brzdou s max. výkonem 1500W. Zajišťuje stabilní a bezpečnou pozici při šlapání (na rozdíl od válců) v domácích podmínkách…