c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Kompletní sada Sram XX1 Eagle AXS Boost
Nabídka
25/10/2020
15:18
Kompletní sada Sram XX1 Eagle AXS Boost
Prodám necelých 100km jetou sadu Sram XX1 Eagle AXS Boost. Sada je kompletní, tzn. kliky 175mm s převodníkem 34 zubů, kazeta 10-50 zubů, páčka AXS s novou objímkou, přehazka AXS, baterie, řetěz s…
Kliky a řazeni
Nabídka
25/10/2020
09:44
Kliky a řazeni
Kliky shimano mt210 a řazrni acera2x9
Elektronická sada SHIMANO DURA-ACE Di2 7970
Nabídka
25/10/2020
06:35
Elektronická sada SHIMANO DURA-ACE Di2 7970
Prodám novou elektronickou sadu SHIMANO DURA-ACE Di2 7970 - 10sp, sada obsahuje řadící a brzdové páky, řídící jednotku, přesmykač, přehazovačku, interní kabeláž, sprinterské tlačítka (nejsou na…
Část sady DURA ACE 7400
Nabídka
25/10/2020
06:04
Část sady DURA ACE 7400
Dobrý den, měl bych tu na prodej část ze sady Shimano DURA ACE 7400. Jsou tu kliky, brzdové páky, a přesmykač na objímku. Kliky, 2200,- , Páky 2300,- přesmykač 1000,- Kč. Kdyby někdo chtěl vzít vše…
Sada Sram NX Eagle DUB Boost
Nabídka
24/10/2020 16:50
3/9/2018
19:27
Sada Sram NX Eagle DUB Boost
Prodám novou sadu Sram NX Eagle Boost. Součástí sady jsou kliky s osou DUB 175mm Boost 3mm offset, převodník 32 zubů, kazeta XG1230 11-50 pro klasický Shimano ořech, přehazovačka, řazení s objímkou,…
Kompletní sada Sram GX Eagle DUB
Nabídka
24/10/2020 16:20
25/10/2018
10:28
Kompletní sada Sram GX Eagle DUB
Prodám novou sadu Sram GX Eagle DUB, převodník 32 zubů. Sada je složená z klik s DUB osou (bez ložisek), 175mm, páčky, kazety XG-1275, řetězu a přehazovačky. Vše nové, v originál krabici. Cena sady…
Nová sada Shimano Ultegra Di2 8070
Nabídka
24/10/2020 14:48
15/10/2020
09:50
Nová sada Shimano Ultegra Di2 8070
SHIMANO sada řazení Ultegra Di2-Disc pro Post Mount Zákazník si přeje Sram AXS, tak by mi ležela na skladě. Možnost poslat dobírkou. Cena včetně dokladu od Cycli.cz včetně brzdových třmenů ‘‘Post…
Přehazovačka+řazení 12s
Nabídka
24/10/2020
10:07
Přehazovačka+řazení 12s
Dobrý den prodám přehazovačkou + řazení sram NX 12s . Použité dvě sezony najeto cca 1500 km . Na přehazovačce a řazení lehké provozní oděrky . Cena 1500 + pošta . Důvod prodeje přechod na 2x11
Silniční sada Campagnolo Centaur 2x11s včetně kazety
Nabídka
23/10/2020 22:32
5/10/2020
22:28
Silniční sada Campagnolo Centaur 2x11s včetně kazety
Zcela nová, sundaná z nového kola Basso Venta 2020, plná záruka. Sada obsahuje: Přehazovačka (dlouhé ramínko) Přesmykač (na navářku) Brzdové/řadící páky 2x11s Kliky (172.5mm, 50/34z) Brzdy Kazeta…
Sram
Nabídka
23/10/2020 14:47
27/7/2019
08:37
Sram
Prodam novou sadu rival 1x11 disc Prehazovacka 2000,- Kazeta 11-36 800,- Kliky 170 mm. 40 z .2000,- Retez 400,-
Trial komponenty Jitsie sundané z nového kola + chrániče kolen Jitsie
Nabídka
23/10/2020
10:19
Trial komponenty Jitsie sundané z nového kola + chrániče kolen Jitsie
Představec Jitsie 150x35° - 500,- Kč Volnoběžka Jitsie 108 poloh, 9 pacek - 1100,- Kč ISIS střed Jitsie 123 mm - 800,- Kč ISIS kliky Jitsie 165 mm závit 1,37"x24 tpi - 750,- Kč Chrániče kolen Jitsie…
kompletní sada Sram XX1 Eagle
Nabídka
22/10/2020 20:09
26/9/2018
16:42
kompletní sada Sram XX1 Eagle
Nabízím ke koupi sadu Sram XX1 Eagle v černé či zlaté barvě ve složení: - kliky pro střed DUB, převodník 34 zubů, Boost či normál, délka 175mm - páčkové řazení - řetěz - kazeta - přehazovačka Cena…
Shimano Deore XT 3x10
Nabídka
22/10/2020
19:19
Shimano Deore XT 3x10
Prodám skvělou sadu na MTB od Shimana, 3x10, modelová řada m780, doplněnou o SLX kazetu a Deore přesmykač. - Kliky Deore XT: 3-převodník, 22-30-38 - Přehazovačka Deore XT: long arm - Řadící páky…
Shimano Dura Ace Di2 9070 11sp
Nabídka
21/10/2020
23:01
Shimano Dura Ace Di2 9070 11sp
Nabízím malou elektronickou sadu Shimano Dura Ace Di2 9070 - páky, přehazovačka, přesmykač - jeté, ale udržované
Mechanika Sram X9 + X7 2x10sp
Nabídka
21/10/2020
20:13
Mechanika Sram X9 + X7 2x10sp
Prodám mechaniku Sram. Přehazovačka Sram X9 10sp, střední vodítko, zánovní kladky Aerozine Řazení Sram X7 2x10sp, bez objímek. Kazeta Shimano XT 10sp, 11-36 Vše plně funkční. Osobní předání Praha …
Sada Sram GX Eagle
Nabídka
21/10/2020 12:33
20/10/2020
14:25
Sada Sram GX Eagle
Prodáme kompletní sadu Sram GX Eagle 1x12 (DUB) sundanou z testovacího kola. Najeto cca 1500 km Obsah sady: řetěz: GX Eagle Kazeta: GX XD 10-50z. páčka: Sram GX přehazovačka: GX Eagle Kliky 32Z…
Kompletní sada Shimano Dura Ace R9100 11s, 175mm, 53x39,11-28z.
Nabídka
21/10/2020
09:09
Kompletní sada Shimano Dura Ace R9100 11s, 175mm, 53x39,11-28z.
Pořízena v roce 2017 fakura k dispozici, najeto cca 15000km Sada je v pěkném stavu, řetěz má za sebou cca 2000km, provozní škrábance na převodniku od řetězu, který občas přepadl, sada je plně funkční…
Sada Shimano Deore M6100 1x12 - pro klasický ořech
Nabídka
21/10/2020 07:11
6/10/2020
12:19
Sada Shimano Deore M6100 1x12 - pro klasický ořech
Sada Shimano DEORE 1x12 Varianta bez brzd / S brzdami Varianta na ořech Klasický Shimano 11sp ořech se Sunrace kazetou Více informací a objednávka zde: https://www.cycology.cz/sada-shimano-deore…
Sada Shimano Deore M6100 1x12
Nabídka
21/10/2020 06:55
6/10/2020
12:21
Sada Shimano Deore M6100 1x12
Sada Shimano DEORE 1x12 M6100 přináší to nejlepší ze sad SLX M7100 a XT M8100 do cenově dostupnějšho provedení. Více informací a objednávku lze udělat přes odkaz: https://www.cycology.cz/sada…
Sada 1x11 SLX/XT
Nabídka
20/10/2020
11:27
Sada 1x11 SLX/XT
Více info na tel.603311918