c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
THULE Euroclassic Pro 902 - nosič na 2 kola na tažné zařízení (kouli)
Nabídka
24/10/2020
13:27
THULE Euroclassic Pro 902 - nosič na 2 kola na tažné zařízení (kouli)
Prodám nosič na 2 kola na kouli. Jedná se o Thule Euroclassic Pro 902. Nosič, je párkrát použitý (stav viz. foto), vše funguje jak má. Důvod prodeje je pořízení nového nosiče pro více kol.
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA 2 KOLA BTWIN
Nabídka
14/10/2020
20:19
NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA 2 KOLA BTWIN
Ahoj Prodám NÁSTĚNNÝ DRŽÁK NA 2 KOLA BTWIN. Původní cena 399kc. Přidělán ke stěně ale nepoužíván
Nosič kol - Thule BackPac 973 + kit pro 3 kola
Nabídka
12/10/2020
17:19
Nosič kol - Thule BackPac 973 + kit pro 3 kola
Prodám nosič kol Thule na zadní dveře pro vozy kombi. Celý nosič je nastavitelný pro mnoho variant sklonu zadních dveří. Originál na 2 kola, dokoupen 3-tí kit. Nové - 7000,- + 1500,-(třetí rameno a…
Nosič Menabo na tažné zařízení, 3 kola - naklápěcí
Nabídka
10/10/2020
11:11
Nosič Menabo na tažné zařízení, 3 kola - naklápěcí
Nosič Menabo na tažné zařízení, 3 kola - nakllápecí Zamykací nosič jízdných kol Menabo se sklopným systémem a montáží bez nářadí je univerzální pro jakékoli tažné zařízení ISO.Sklopný, uzamykatelný…
Nosič kol Thule EuroRide 940
Nabídka
8/10/2020
11:13
Nosič kol Thule EuroRide 940
Prodám úplně nový,nerozbalený nosič kol. Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola. Pomocí madla pro rychlé upevnění lze uchytit…
Střešní nosič THULE wingbar EVO a 3 nosiče kol THULE ProRide v setu či jednotlivě
Nabídka
7/10/2020
18:08
Střešní nosič THULE wingbar EVO a 3 nosiče kol THULE ProRide v setu či jednotlivě
Set střešního nosiče THULE EVO wingbar a 3 nosičů kol THULE ProRide pro vozidla bez podélníků či montážních bodů bylo používáno na ŠKODA OCTAVIA II Cena za vše 6.000 Kč. Cena pouze za 3 nosiče kol 4…
nosič kol Wjenzek Alfa Plus 3+1 Alu sklopný
Nabídka
6/10/2020
20:31
nosič kol Wjenzek Alfa Plus 3+1 Alu sklopný
Umístění na tažné zařízení. Nosič je sklopný, plně uzamykatelný včetně uzamknutí kol. Nosič byl zakoupen před cca 2 roky a byl používán velmi málo. Nosič je jako nový, plně funkční a bez závad.…
ATERA GIRO
Nabídka
6/10/2020
19:54
ATERA GIRO
Prodám použité dva kusy nosiče kol - ATERA GIRO, včetně příčníků. Nosiče dodám komplet, včetně klíčů na zamykání.
Prodám nosič na zadní dveře Thule ClipOn High 2 9105
Nabídka
28/9/2020
16:32
Prodám nosič na zadní dveře Thule ClipOn High 2 9105
Prodám téměř nepoužitý (celkem asi 5x) nosič na kola. Původní cena 8520 Kč https://www.thule.com/cs-cz/bike-rack/trunk-bike-racks/thule-clipon-high-2-9105-_-910501 Případnému zájemci jej nechám za…
Střešní nosič na kola HAKR (základní, neuzamykatelný, vhodný pro menší kolo, např. dětské)
Nabídka
23/9/2020
11:45
Střešní nosič na kola HAKR (základní, neuzamykatelný, vhodný pro menší kolo, např. dětské)
Prodám mírně použitý střešní nosič na menší kolo zn. HAKR. Používal jsem ho pro dětské kolo. Úchyt na střešní příčníky je ALU třmeny - jsou součástí. Kompletní stav bez poškození. Pouze osobní odběr,…
Nosič 3 kol na kouli THULE EC G6
Nabídka
8/9/2020
14:38
Nosič 3 kol na kouli THULE EC G6
Prodám málo používaný nosič kol na kouli THULE EC G6.
Prodám zadní nosič na kolo zn. Author
Nabídka
6/9/2020
22:19
Prodám zadní nosič na kolo zn. Author
Prodán nosič na kolo zn.: Author Expedition - Velmi tuhá konstrukce (oproti nosičům vyrobeným z drátu). - Materiál: AL slitina 6061 - Montáž: univerzální nastavitelné uchycení (i pro kola s…
Orig. nosič na páté dveře Ford C-max pro 2 kola
Nabídka
3/9/2020
18:06
Orig. nosič na páté dveře Ford C-max pro 2 kola
Prodám, Orig. nosič na páté dveře Ford C-max pro 2 kola.
Nosič kol na zadní dveře Thule
Nabídka
19/8/2020
09:06
Nosič kol na zadní dveře Thule
Kvalitní nosič na zadní dveře pro pohodlný převoz většiny typů kol, spolehlivý kousek švédské firmy THULE vyrobený z hliníku, kovu a plastu. Nosič byl používán minimálně, osobní předání v Olomouci. …
Nosic na kolo tažné zařízení
Nabídka
18/8/2020
18:57
Nosic na kolo tažné zařízení
Prodám nosič na 2 kola made in Germany Německo EUFAB , potřebuji nosič na 3 kola Cena 2500.- Kč
Nabídka
17/8/2020
19:15
Nosič kol THULE EW G2 920 nA 2 kola
Prodám málo používaný nosič kol THULE, typ EW G2 920 na 2 kola. Pořizovací cena 14 tis. Kč, prodávám za 6.500,- Kč. Důvodem prodeje je nákup nových elektrokol a potřeba jiného typu nosiče.
Prodám střešní nosič na 3 kola
Nabídka
11/8/2020
16:20
Prodám střešní nosič na 3 kola
Prodám střešní nosič pro tři kola (2 nosiče jsou uzamykatelné a 1 neuzamykatelný). Montáž nosičů je na střešní příčníky dl. 1300mm. Nosič byl 1x použitý – tj. asi 7dnů. Odběr v Náchodě. Cena 2 100,…
Nosič kol na tažné Thule 942
Nabídka
1/8/2020
13:56
Nosič kol na tažné Thule 942
Prodám úplně nový nerozbalený nosič kol Thule 942 Ručně ovládaný sklápěcí mechanismus umožňuje přístup do zavazadlového prostoru i tehdy, jsou-li připevněna kola. Pomocí madla pro rychlé upevnění…
Nerezový nosič
Nabídka
21/7/2020
20:14
Nerezový nosič
Festovní nerezový nosič na kolo s pružinou. Jezdíval jsem s ním myslím naposledy na Favoritu - rozměry viz foto.
Cyklistická zahrádka na 5kol
Nabídka
11/7/2020
21:01
Cyklistická zahrádka na 5kol
2 celá kola + 3 bez předního kola. Do šavlí se upnou 2x přední kolo a 2x zadní kolo.. Více info na telefonu 720 560 043