c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Bezdušové hliníkové ventilky PMP pro MTB - Akční cena - 20% sleva
Nabídka
28/10/2020 22:18
30/9/2019
17:29
Bezdušové hliníkové ventilky PMP pro MTB - Akční cena - 20% sleva
Díky velkému prstýnku a kuželovitému tvaru vnitřního těsnění se s ventilky velice snadno pracuje a lze je pohodlně utahovat i povolovat rukou. Tedy narozdíl od některých řešení, kdy těsnost ventilku…
INSTA 360 ONE X 5.7K NOVÁ
Nabídka
28/10/2020
20:48
INSTA 360 ONE X 5.7K NOVÁ
Prodám novou akční 360° kameru. Bohužel ji nevyužiji. Jedná je o bezvadnou kameru, která nemá na trhu skoro žádné obdoby. Je vhodná na točení suprových bikových videí. Po natočení si můžete vybrat…
Revoluční bezdušový ventilek PMP VT+ - Akční cena - sleva 40%
Nabídka
28/10/2020 14:47
30/9/2019
19:10
Revoluční bezdušový ventilek PMP VT+ - Akční cena - sleva 40%
Umožňují naplnění a kontrolu stavu latexu v plášti bez nutnosti rozmontování ventilku a sundavání pláště. Viz video níže. Mají oproti obyčejným ventilkům větší průchod vzduchu - lépe se tak pláště…
Prodam válce elite mag
Nabídka
26/10/2020
13:58
Prodam válce elite mag
Prodám použité válce s Magnetickou brzdou. Plně funkční.
Multiklíč Specialized
Nabídka
26/10/2020
13:34
Multiklíč Specialized
Prodám nový multiklíč Specialized EMT Cage Mount MTB Tool Left 790,- (MOC 1299,-) Košík Zee Cage L, levý 390,- (MOC 499,-) Platba předem na účet nebo osobní předání.
Prodam Garmin Forerunner 935
Nabídka
18/10/2020
20:58
Prodam Garmin Forerunner 935
Prodám Garmin Forerunner 935, koupené 21.5.2019, minimálně používané. Dohoda možná.
Sportovni sluchátka BOSE
Nabídka
18/10/2020
14:46
Sportovni sluchátka BOSE
Prodam tyto sluchátka jedna se samozřejmě o original. Mel jsem je na uších 3x Sedí skvěle a hraji perfektně. Nicméně je nevyužiji tak jak jsem myslel. Preferuji osobní převzetí
Prodám adaptér pro pevnou osu Thule Chariot Axle Shimano Thru-Axle adapter
Nabídka
16/10/2020
21:34
Prodám adaptér pro pevnou osu Thule Chariot Axle Shimano Thru-Axle adapter
Prodám adaptér pro pevnou osu Thule Chariot Axle Shimano Thru-Axle adapter, délka 21,5 cm, závit 1,5 mm. Cena 1000,- Kč.
Nabídka
16/10/2020
12:45
Pevná osa k trenažerům Tacx
Prodám nepoužitou osuTacx T1711 E-Thru M12x1.00. Speciální osa Tacx pro uchycení zadního kola s 12 mm pevnou osou do trenažeru. Celková délka 196 mm.
Cyklotrenažer TACX Flow T-1680 + zatáčecí modul + upgrade na VR
Nabídka
16/10/2020
09:25
Cyklotrenažer TACX Flow T-1680 + zatáčecí modul + upgrade na VR
Na prodej trenažer TACX Flow T-1680 se zatáčecím modulem a upradem pro VR na propojení s PC. Plně funkční. Pořízeno před lety a provozováno příležitostně a klasicky přes zimu. Pouze osobní předání.…
Stojan na kolo
Nabídka
14/10/2020
15:34
Stojan na kolo
Stojan domácí výroby, již nevyužiji. Mám držák kola na stěnu. Daruji za odvoz. Kontakt e-mail.
Světla Kellys
Nabídka
13/10/2020
22:03
Světla Kellys
Světla Kellys, přední a zadní. Volat, psát SMS/e-maily kdykoliv.
Cyklotrenažer CycleOps JetFluid Pro
Nabídka
11/10/2020
20:01
Cyklotrenažer CycleOps JetFluid Pro
Prodám cyklotrenažer CycleOps JetFluid Pro, včetně podložky pod přední kolo s možností 3 různých výšek kola. Odpor trenažeru je regulován pouze rychlostí, resp. nastavením převodu. Cena 1500 Kč.
trenažer-válce
Nabídka
10/10/2020
18:40
trenažer-válce
Nabízím tyto unikátní válce z dob kdy se muselo vše vymýšlet a vyrábět doma .Vychovali nejednoho cyklistu a určitě poslouží někomu i nyní. Cenu nechám na novém majiteli.
Prodám pedály Shimano DEORE XT
Nabídka
7/10/2020
14:17
Prodám pedály Shimano DEORE XT
Prodám pedály Shimano DEORE XT v dobrém stavu.
Elektronický trenažér
Nabídka
5/10/2020
15:30
Elektronický trenažér
Prodám trenažér s měřením watů + podložka pod přední kolo , návod , kabeláž , velmi málo používaný , zachovalý stav.
Obal na kolo o velikosti kol 27,5-29"
Nabídka
5/10/2020
11:04
Obal na kolo o velikosti kol 27,5-29"
Nový obal na kolo o velikosti kol 27,5-29 palců. Zašlu GLSkem po ČR zdarma.
GoPro Anti-Fog Inserts (vložky proti zamlžení)
Nabídka
5/10/2020
10:26
GoPro Anti-Fog Inserts (vložky proti zamlžení)
Prodám nové nerozbalené GoPro Anti-Fog Inserts (vložky proti zamlžení). PC 799 Kč nyní za 290 Kč.
Nové Reboots ONE Recovery návleky
Nabídka
4/10/2020
19:21
Nové Reboots ONE Recovery návleky
Prodám nové Reboots ONE Recovery návleky, návleky jsou jen vyzkoušené, se zárukou do 1.8.2022, doklad o koupi samozřejmostí, vel.XL ale lze použít i na vel.L, jsou v naprostém pořádku, obsah:dálkové…
Obal na kolo o velikosti kol 27,5-29"
Nabídka
28/9/2020
21:36
Obal na kolo o velikosti kol 27,5-29"
Prodám nový černý obal na kolo o velikosti kol 27,5-29 palců. Zašlu po ČR GLSkem zdarma.