c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>

Pátráte po ztraceném kole?Počet kol
v databázi
411

Pokud chcete přidat ztracené kolo do databáze, přihlaste se prosím nebo se zaregistrujte, je to zdarma.

S - works (Tramac SL 4) barvy Omega pharma
S - works (Tramac SL 4) barvy Omega pharma
Značka Specialized
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 26. 11. 2020
Místo krádeže Praha
Odměna Ano
Canyon – Grand Canyon AL 5.9
Canyon – Grand Canyon AL 5.9
Značka Canyon
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 22. 11. 2020
Místo krádeže Ústí nad Labe,
Výrobní číslo M4416P16A0084
Odměna 1 000 Kč
Trek X-Caliber 9 - XL (29" kola)
Trek X-Caliber 9 - XL (29" kola)
Značka Trek
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 24. 11. 2020
Místo krádeže Praha 4 - Libuš
Výrobní číslo SWTU089C2283R
Kellys Spider 90
Kellys Spider 90
Značka Kellys
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 22. 11. 2020
Místo krádeže Bechovice Praha 9
Horské kolo černé matné barvy
Horské kolo černé matné barvy
Značka RB
Rok výroby/model 2009
Datum krádeže 19. 11. 2020
Místo krádeže Most
Odměna Dohodou
Celoodpružené horské kolo
Celoodpružené horské kolo
Značka RB
Rok výroby/model 2011
Datum krádeže 19. 11. 2020
Místo krádeže Most
Výrobní číslo 11IQ02M/ AFB00092 13030047
Odměna Dohodou
4EVER prototyp
4EVER prototyp
Značka 4EVER
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 5. 11. 2020
Místo krádeže Bystřice pod Hostýnem
Odměna 10000
Canyon Torgue
Canyon Torgue
Značka Canyon
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 22. 11. 2020
Místo krádeže Brno
UKRADENO Silnicka Scott Speedster 30 cerne z Letnan
UKRADENO Silnicka Scott Speedster 30 cerne z Letnan
Značka Scott
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 20. 11. 2020
Místo krádeže Praha Letnany areal Letov
Odměna 3000
Author Aura XR3 2019
Author Aura XR3 2019
Značka Author
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 24. 10. 2020
Místo krádeže Praha, Pankrác
Výrobní číslo WN9C02172
Odměna 3000
Maxbike Malawi 29 2013
Maxbike Malawi 29 2013
Značka Maxbike
Rok výroby/model 2013
Datum krádeže 14. 11. 2020
Místo krádeže Šumperk, sídliště 8.května
Výrobní číslo TP1205003898
Odměna Dohodou
FELT NINE 2
FELT NINE 2
Značka Felt
Rok výroby/model 2016
Datum krádeže 17. 10. 2020
Místo krádeže Praha 9
Výrobní číslo IS 04210 - A151006550
Odměna 5.000
Sjezdové kolo Morewood
Sjezdové kolo Morewood
Rok výroby/model 2011
Datum krádeže 8. 11. 2020
Místo krádeže Rakovník
Výrobní číslo XXX
Odměna 3000,-
MRX DUAL ELITE BÍLÁ/TYRKYSOVÁ
MRX DUAL ELITE BÍLÁ/TYRKYSOVÁ
Značka MRX
Rok výroby/model 2020
Datum krádeže 9. 11. 2020
Místo krádeže Brno
Výrobní číslo P1908/58322
Odměna 2500
Superior XP 929
Superior XP 929
Značka Superior
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 6. 11. 2020
Místo krádeže U Mlýnského kanálu 2, Praha 8 Karlín
Odměna dohoda jistá
AGANG NINJA 2.0 2014
Značka AGang
Rok výroby/model 2014
Datum krádeže 8. 11. 2020
Místo krádeže Kostelec nad Černými lesy
Výrobní číslo WS4J00313
Odměna 3000
Canyon Neuron CF 2019 modro-černý FOX 34 Step Cast
Canyon Neuron CF 2019 modro-černý FOX 34 Step Cast
Značka Canyon
Rok výroby/model 2019
Datum krádeže 3. 10. 2020
Místo krádeže Mnichov (Německo)
Výrobní číslo M06201N18K0310
Odměna dohodou
Eddy Merckx San Remo 76 disc
Eddy Merckx San Remo 76 disc
Značka Eddy Merckx
Rok výroby/model 2018
Datum krádeže 20. 10. 2020
Místo krádeže Praha 5
Odměna 10000,-
Specialized Vita Carbon Disc
Specialized Vita Carbon Disc
Značka Specialized
Rok výroby/model 2017
Datum krádeže 30. 10. 2020
Místo krádeže Jinočany
Výrobní číslo WSBC604116291
Odměna 1000
APACHE TEAM M3 29' - expediční bike
APACHE TEAM M3 29' - expediční bike
Značka Apache
Rok výroby/model 2015
Datum krádeže 28. 10. 2020
Místo krádeže Praha 8 Kobylisy
Výrobní číslo XXXXXX
Odměna BUDE