c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
S-WORKS mtb rám epic HT vel.S
Nabídka
6/11/2020 20:05
7/7/2020
23:06
S-WORKS mtb rám epic HT vel.S
Nabízím nikdy nepoužitý rezervní rám. Katalog.cena 78tis.Kč
rám na cyklokros 1600g
Nabídka
30/10/2020 03:19
23/9/2020
20:16
rám na cyklokros 1600g
nové velikosti 52,a 54cm. měřeno na délku.
Specialized Tarmac SL6 Disc rámová sada, velikost 54cm
Nabídka
29/10/2020 19:59
5/10/2020
15:52
Specialized Tarmac SL6 Disc rámová sada, velikost 54cm
Nabízím k prodeji rámovou sadu Specialized Tarmac SL6 Disc , velikost 54cm, která je určena pro výšku postavy 170 - 180 cm dle tabulek výrobce Specialized. Rámová sada lze použít jak na mechanické…
Nový rám Scud 27,5" vel. 17"
Nabídka
29/10/2020 16:59
7/9/2020
11:19
Nový rám Scud 27,5" vel. 17"
Prodám nový rám Scud 27,5" vel.17". Pouze na diskové brzdy, sedlovka 31,6mm, střed BSA, hlavové složení polointegrované. Včetně nalisovaného hlavového složení + 250,- Kč. Ještě v barvě černo-zelená.…
Nový rám Scud 27,5" vel. 19"
Nabídka
29/10/2020 13:47
7/9/2020
11:46
Nový rám Scud 27,5" vel. 19"
Prodám nový rám Scud 27,5" vel. 19". Pouze na diskové brzdy, sedlovka 31,6mm, střed BSA, hlavové složení polointegrované. Včetně nalisovaného hlavového složení + 250,- Kč.
Basso
Nabídka
29/10/2020
11:42
Basso
Predam novu ramovu sadu najvyssi model od talianskeho vyrobcu Basso diamante sv 2020,jeden z mala handmade vyrobenych ramov v taliansku.Velkost 53(M).Ram je prisposobeny aj na mechanicku ako aj na…
Prodam silniční rámovou sadu Šírer Omega
Nabídka
29/10/2020
09:35
Prodam silniční rámovou sadu Šírer Omega
Prodám silniční rámovou sadu Šírer Omega ... plus vše co je na foto .... cena 2300
Silniční ocelový rám+vidlice – velikost 50 cm
Nabídka
28/10/2020
22:38
Silniční ocelový rám+vidlice – velikost 50 cm
Prodám silniční ocelový rám+vidlici. Délka horní rámové trubky 50 cm, délka sedlové trubky 50 cm (obojí měřeno střed-střed), průměr sedlovky 25,4 mm. Součástí rámu je hlavové složení 1“, zapouzdřená…
Cervelo
Nabídka
28/10/2020
09:10
Cervelo
Predam cestny ram na diskove brzdy Cervelo R5 disc 2018 velkost 58.Perfektny stav bez skrabancov,predavam ako je na foto carbon sedlovka,carbon aero riaditka cervelo carbon predstavec,pevne osi…
Retro karbonový 26er rám Cicli-B, vel.17, V-brake, stav OK
Nabídka
27/10/2020 17:25
9/7/2020
00:29
Retro karbonový 26er rám Cicli-B, vel.17, V-brake, stav OK
Karbonové trubky zasazené do hliníkových mufen. Oderky jsou videt na fotkách. Je trochu praskly úchyl bowdenu na zadní stavbě, ale opravdu jen malinko. Foto kdyžtak dodám, zapomnel jsem to vyfotit.…
Nabízim k prodeji Anglický cross/gravel rám Singular kite disc
Nabídka
27/10/2020
16:42
Nabízim k prodeji Anglický cross/gravel rám Singular kite disc
Nabízim k prodeji Anglický cross/gravel rám Singular kite disc Prodám včetně hlavové složení a podsedlové objímky Hope. Případně po domuvě i celé kolo. SingularCycles
Haibike HEET SL karbonová rámová sada včetně tlumiče ,velikost 52cm XL
Nabídka
27/10/2020
15:53
Haibike HEET SL karbonová rámová sada včetně tlumiče ,velikost 52cm XL
Nová karbonová rámová sada ve velikosti XL https://www.kolacalek.cz/Haibike-Heet-SL-d6208.htm
Haibike Challenge Life dámská karbonová rámová silniční sada velikosti SUPER CENA
Nabídka
27/10/2020
14:51
Haibike Challenge Life dámská karbonová rámová silniční sada velikosti SUPER CENA
Na prodej dámská karbonová silniční rámová sada ve velikosti 44cm https://www.kolacalek.cz/Haibike-Challenge-Life-44cm-d6206.htm ve velikosti 48cm https://www.kolacalek.cz/Haibike-Challenge-Life-48cm…
Rám MRX X9 Carbon 29"
Nabídka
27/10/2020 13:51
6/6/2019
08:14
Rám MRX X9 Carbon 29"
Prodám nový rám MRX X9 Carbon, velikost rámu 20", vhodné pro výšku postavy cca 180-190cm. Váha je 1270g. K rámu dám zadní pevnou osu, také novou. Cena je 14.500,-Kč. Cena samotného nového rámu je 22…
KTM Marathon
Nabídka
27/10/2020
13:20
KTM Marathon
KTM Marathon ve velikosti L — 48 cm. Pro 26" kola, ( možno i 27.5") pro kotoučové i V brzdy, spolu s hlavkem 1 1/8" na průmyslech. Bez závady, nevaranej, připravenej na osazení. Stráni i poštou
Exkluzivní rám OPEN ONE+
Nabídka
27/10/2020 12:51
13/8/2019
08:09
Exkluzivní rám OPEN ONE+
Prodám exkluzivní karbonový MTB rám Open One+, velikost L, 29" Boost. Rám je naprostou špičkou, ideální pro gramaře, s váhou pouhých 885 gramů v této velikosti! Pevná osa Syntace je součástí rámu,…
Prodám silniční karbonový rám Tengusa
Nabídka
27/10/2020
11:08
Prodám silniční karbonový rám Tengusa
Prodám karbonový silniční rám Tengusa + vidlici CarboTech s hlavovým složením , velikost sedlové trubky je 57 cm , horní rámová trubka je 55 cm , rám je velice pevný , lepený do mufen , 3K Carbon .…
Haibike Light SL26 karbonový rám 16" NOVÝ
Nabídka
27/10/2020
10:53
Haibike Light SL26 karbonový rám 16" NOVÝ
Nový karbonový rám vhodný na stavbu dětského lehkého kola. https://www.kolacalek.cz/Haibike-Ligt-SL-26-karbon-d6203.htm
Haibike Liht SL 29 rám na horské kolo karbon velikost 40cm
Nabídka
27/10/2020 09:37
26/10/2020
16:25
Haibike Liht SL 29 rám na horské kolo karbon velikost 40cm
Váha včetně hlavového složení 1,38kg https://www.kolacalek.cz/Haibike-Light-SL29-ramova-sada-d6202.htm
RÁM CUBE FRIZZ 180 HPA RACE 27.5
Nabídka
27/10/2020 02:39
10/3/2020
01:35
RÁM CUBE FRIZZ 180 HPA RACE 27.5
Prodám jetý rám Cube Frizz 180 HPA RACE. Tlumič: Fox Float X Performance, Velikost: 18, zadní osa 12x142mm, domek pressfit na klasickou GXP osu. Na 27,5 výplet. K rámu dávám taperred hlavové složení,…
Rám + vidlice AUTHOR RONIN SL 2019 - vel. 52
Nabídka
26/10/2020 21:14
22/9/2020
10:10
Rám + vidlice AUTHOR RONIN SL 2019 - vel. 52
- rám: triple butted chromoly REYNOLDS - vidlice: carbon legs, alloy steerer 1,5" tapered - hlavové složení: integrované tapered - přední pevná osa: 12 x 100 mm - zadní pevná osa: 12 x 142 mm Rámová…