c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Wattmetr 4iiii Precision - Ultegra 6800, 175 mm
Nabídka
28/10/2020 17:31
23/10/2020
17:30
Wattmetr 4iiii Precision - Ultegra 6800, 175 mm
Prodám wattmetr od výrobce 4iiii, model Precision. Jedná se o levou kliku Ultegra 6800, délka kliky 175 mm. Wattmetr funguje bez problémů. Kvůli osobní disbalanci měním za oboustranou variantu.…
Páčka přehazovačky Shimano XT SL-M8100 12 rychlostí, I-Spec EV
Nabídka
25/10/2020
17:17
Páčka přehazovačky Shimano XT SL-M8100 12 rychlostí, I-Spec EV
Prodám páčku přehazovačky Shimano XT SL-M8100 12 rychlostí, I-Spec EV. Zcela nová. Inzerát platí do smazání.
Převodník Shimano DURA-ACE, FC-9000, 39T
Nabídka
25/10/2020 17:13
10/9/2020
23:16
Převodník Shimano DURA-ACE, FC-9000, 39T
Dle popisu, jako nový, najeto do 1000Km. Výměna za 36 zubu. Stav dle foto. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Brzdové páky Shimano XT BL-M8100
Nabídka
25/10/2020
17:09
Brzdové páky Shimano XT BL-M8100
Prodám brzdové páky Shimano XT BL-M8100. Zcela nové. Inzerát platí do smazání.
Galusky Tufo S33 PRO 24-622
Nabídka
25/10/2020
17:08
Galusky Tufo S33 PRO 24-622
Nové zabalené galusky Tufo S33 PRO 24-622 černočervená nebo černohněda. cena za kus, přešel jsem na pláště. Kvalitní galuska Tufo S33 Pro s jemným dezénem, který přispívá k menšímu valivému odporu a…
Přehazovačka, páčka, přesmykač a kazeta SRAM 11 rychlostí
Nabídka
25/10/2020
17:04
Přehazovačka, páčka, přesmykač a kazeta SRAM 11 rychlostí
Už tě štve dívat se na ten šaškec s Estébákem, Rymulanama a eFkem? Pojď se hrabat v řazení, předěláš to na jednoplacku a máš na zábavu v lockdownu postaráno. A já ti k tomu dodám díly, ke kterým jsem…
Kliky Rotor 3DF, 34/50T, 172.5mm, osa BB30
Nabídka
25/10/2020 16:58
15/9/2020
20:56
Kliky Rotor 3DF, 34/50T, 172.5mm, osa BB30
Dle popisu, opotřebení zubu a klik na fotkách. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Zapletená kola RaceFace AR25 29" boost
Nabídka
25/10/2020
16:46
Zapletená kola RaceFace AR25 29" boost
Prodám zapletená kola RaceFace AR25 29"boost. Přední 15x110, Zadní 12x148. Kola v dobrém stavu,stáří 6 měsíců, upevnění kotoučů na centerlock, užívána jako bezdušová, Shimano ořech. Drobná vada na…
Převodník Renthal SR4 zubů 37T, BCD 104mm
Nabídka
25/10/2020 16:43
21/9/2020
18:44
Převodník Renthal SR4 zubů 37T, BCD 104mm
Dle popisu, stav na fotkách. Kulaty. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Prodám Boxxera RC 26”
Nabídka
25/10/2020
16:42
Prodám Boxxera RC 26”
Dobrý den, prodám Rock Shox Boxxer RC 26”. Vidlice je fest podřená. Bohužel i na vnitřních nohách, ale 100% funguje. Olej netahá a všechna nastavení fungují. Předchozí majitel ji někdy v únoru dělal…
Palcová vidlice, nová, různé barvy, ks
Nabídka
25/10/2020 16:28
2/10/2020
21:12
Palcová vidlice, nová, různé barvy, ks
Délka krku na fotce, určeno na ram typu Favorit a jemu podobných. Cena dle délky krku... 300Kč až 500Kč! Předání Praha / Zasilkovna 90Kč
Prodám 26” kola Halo Combat
Nabídka
25/10/2020
16:27
Prodám 26” kola Halo Combat
Dobrý den, prodám zapletená sjezdová kola na ráfcích Halo Combat, vzadu náboj Novatec DH 12/150 (měl jsem v normálním 148 boost rámu) a vepředu náboj Raptor DH 20mm. Kola jsou jetá a zadní není v…
Brzdy SRAM Level TL
Nabídka
25/10/2020
16:18
Brzdy SRAM Level TL
Prodám brzdy SRAM Level TL, spojené, sundané z kola Trek, pouze téměř neznatelné známky opotřebení, nehodily se mi do přestavby. Poštové přes Zásilkovnu 50,- Kč při platbě předem.
Vyměním zadní 29 kolo za 27.5
Nabídka
25/10/2020
16:17
Vyměním zadní 29 kolo za 27.5
Dobrý den, vyměním (v krajním případě prodám) zadní kolo od značky BH model EVO a25 29inch za podobné, ale 27,5 palcové. Je to hliníkové kolo s vnitřní šířkou ráfku 25mm. Tubeless ready ve velmi…
Zapletená kola Easton EC90SL, výška 38mm, galuska, ořech 10s, super stav
Nabídka
25/10/2020 16:13
10/10/2020
19:21
Zapletená kola Easton EC90SL, výška 38mm, galuska, ořech 10s, super stav
Celokarbonová kola Easton dle popisu. Stav dle fotek, nehazi, brzdna plocha jako nová. Galusky Continental. Bez RUP. Váha s obutim: P 780g, Z 1020g. PS: po zbrouseni ořechu nebo vnitřku v pohodě…
Vidlice Trek OCLV carbon, hlinikový sloupek 25cm, rozměr 1 1/8
Nabídka
25/10/2020 15:58
12/10/2020
00:27
Vidlice Trek OCLV carbon, hlinikový sloupek 25cm, rozměr 1 1/8
Dle popisu, vidlice v pohodě. Z kola Trek design US Postal. Levá noha lehce skrabla pod nálepkou. Vše na fotkách. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Pedály Shimano PD-1056, systém LOOK.
Nabídka
25/10/2020 15:43
12/10/2020
22:47
Pedály Shimano PD-1056, systém LOOK.
Použité, stále funkční, skrabance dle fotek. Ložiska v poho. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
Nabídka
25/10/2020
15:35
Kazeta SRAM
Koupím kazetu SRAM GX, 11 pastorků, pro standardní ořech Sram/Shimano ( 9 - 11s) Málo jetou.
Nový představec Syncros, délka 60 mm
Nabídka
25/10/2020
15:35
Nový představec Syncros, délka 60 mm
Prodám nový představec Syncros XR1.5, úhel -8°, délka 60 mm. Sundáno z nového kola, měnila jsem za stejný, ale delší, proto jsou šrouby a zátka jsou nepoužité (využila jsem původní).
Pedály Shimano PD-6401, systém LOOK, bílé
Nabídka
25/10/2020 15:27
12/10/2020
22:52
Pedály Shimano PD-6401, systém LOOK, bílé
Použité, stále funkční, skrabance dle fotek. Ložiska v poho. Předání Praha 2 / Zasilkovna 90Kč
SHIMANO Řadící/brzdové páky ST-R785 Di2 Disc 2x11 + BR-RS785 + 2ks kotouče SM-RT86-A
Nabídka
25/10/2020 15:26
14/10/2020
20:42
SHIMANO Řadící/brzdové páky ST-R785 Di2 Disc 2x11 + BR-RS785 + 2ks kotouče SM-RT86-A
Dle popisky vše funkční. Spojení hydraulických MTB trmenu s silniční pákou na Di2. Oderky na pakach na fotkách. Gumy a mechanismus v pohodě. Délka hadice: P-80cm Z-144cm Předání Praha 2 /…