c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
DT Swiss XR-1650, náboje 350
Nabídka
25/10/2020
13:27
DT Swiss XR-1650, náboje 350
Prodám zcela nové výplety DT Swiss XR-1650 Spline 25c TLR CL, Star Ratchet, Boost. Sundané z nového kola. Náboje DT Swiss 350. Boost osy - 15x110, 12x148, centerlock, vnitřní šířka 25mm, vnější šířka…
Prodám zapletená kola Nextie
Nabídka
24/10/2020
08:53
Prodám zapletená kola Nextie
Prodám zapletená galuskova kola Nextie. Zadním kole je zapletený power TAP G3. Kazeta minimálně jetá Shimano 105,CS-7000,11-25s.Galuska S-works Turbo gripton 25. Přední kolo nába Pancho galuska Tufo…
2ks ráfků ATEK Campagnolo, 36děr, na ND
Nabídka
22/10/2020 19:36
5/7/2020
00:24
2ks ráfků ATEK Campagnolo, 36děr, na ND
Dva kusy rafku dle popisu, jeden je hodne probrzdeny, druhy by se dal ještě použit. Zničené nejsou, daji se zaplést. Předání Praha 2 / Zasilkovna 100Kč
Stan's NoTubes Crest MK3
Nabídka
22/10/2020
18:13
Stan's NoTubes Crest MK3
Komplet Stan's NoTubes Crest MK3, včetně zapletení, s duší a pláštěm. Velikost: “29”. Cena: 9000,- , , náboje: Shimano XT, 11-42, 11-speed
Pell's karbonové kolo 38mm (571g), ráfek (390g) / 50mm ráfek (453g), pro galusku
Nabídka
22/10/2020
10:37
Pell's karbonové kolo 38mm (571g), ráfek (390g) / 50mm ráfek (453g), pro galusku
Velmi lehká zapletená galusková kola PELLS RC38 / RC50 s aerodynamickým profilem a karbonovými ráfky, navrženými pro maximální rychlost, aerodynamiku a přenos síly. PELL'S RC38 - výška ráfku: 38 mm…
Specialized Roval CL40 zapletený pár, model 2018, NYNÍ VE SLEVĚ
Nabídka
20/10/2020 23:30
20/3/2020
22:48
Specialized Roval CL40 zapletený pár, model 2018, NYNÍ VE SLEVĚ
Specialized zapletený pár Roval Rapide CL40 full carbon clincher, doživotní záruka k vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem nebo na dobírku původní cena 43999,- nyní 29999,-Kč Dobírka je 200,…
silniční celokarbon pláště
Nabídka
20/10/2020
07:18
silniční celokarbon pláště
počet děr 20 hmotnost 460g šířka 23mm výška 30 mm
Gravel celokarbon pláště
Nabídka
19/10/2020
19:10
Gravel celokarbon pláště
počet děr 20 hmotnost 444g šířka 28mm výška 25mm
silniční celokarbon pláště
Nabídka
19/10/2020
19:06
silniční celokarbon pláště
počet děr 24 hmotnost 431g šířka 21mm výška 38mm
silniční celokarbon pláště
Nabídka
19/10/2020
19:02
silniční celokarbon pláště
počet děr 24 hmotnost 530g šířka 23,5mm výška 45 mm
NOVÉ RÁFKY DT SWISS EX 500
Nabídka
19/10/2020 16:46
21/11/2017
23:53
NOVÉ RÁFKY DT SWISS EX 500
Prodám nové ráfky DT Swiss EX 500. 32 děr. Velikost ráfků: 26 Ráfky jsou zabalené, nebyli nikdy nasazené na kole. Možnost prodej i samostatně 1ks, nebo naopak více ks - mám více kusů. Katalogová cena…
29" ZTR No Tubes ARCH
Nabídka
18/10/2020 16:50
12/10/2020
20:01
29" ZTR No Tubes ARCH
Prodám 2 ks nových ráfků No Tubes ZTR ARCH pro 29" Vniřní šířka 19mm, ERD 604 mm Váha 480 g Původní cena 1.900,- Kč za kus! Nyní 800,- Kč za kus.
Prodám zapletená kola 29, s 10 kolečkem,kotouče 160,pláště a duše
Nabídka
17/10/2020
14:17
Prodám zapletená kola 29, s 10 kolečkem,kotouče 160,pláště a duše
Prodám zapletená kola 29,přední ráfek ROVAL - RU,zadní je REMEX - 142/12, s 10 kolečkem SH, kotouče 160, jeté pláště Continental a duše.
ZTR Olympic Lefty
Nabídka
17/10/2020
12:15
ZTR Olympic Lefty
Prodám přední výplet 26" pro vidlici Cannondale Lefty. Ráfek ZTR Olympic, náboj Soul Kozak, dráty DT Swiss competition Stav dobrý, pouze provozní oděrky.
HUNT 50 disc rafky galuska.
Nabídka
15/10/2020
19:22
HUNT 50 disc rafky galuska.
Nabízím k prodeji prakticky úplně nová kola HUNT 50 aero wheels, jedná se o nové ráfky zaslané z reklamace a znovu vypletené v ČR. Na kola se stihly pouze nalepit galusky a ujet 60km. Hmotnost páru…
Silniční hliníkové rafky
Nabídka
13/10/2020
16:42
Silniční hliníkové rafky
Nabízím 3 ráfky nálezový stav sklep.1.AIR LINE 300,-. 2.MAVIC en 521disc 400,-.3.Samostatný ráfek MACH 1-EXE 622x19C.200,-.Preferuji SMS tel.604510658.
Prodám samostatný silniční ráfek Bayer, nalepovací galuskový, kalíškovaný, 36děr, stříbrný
Nabídka
13/10/2020
15:03
Prodám samostatný silniční ráfek Bayer, nalepovací galuskový, kalíškovaný, 36děr, stříbrný
Prodám samostatný silniční ráfek Bayer, nalepovací galuskový, kalíškovaný, barva stříbrná. Pouze 1ks
Nabídka
10/10/2020
15:25
Remerx Dragon
Úplně nové. Na V brzdy 32 děr, černé, 2ks. 1ks 249 kč
Galuskové ráfky Remerx
Nabídka
8/10/2020
08:16
Galuskové ráfky Remerx
Dobrý den, prodám 2 kusy málo používaných cyklokrosových/silničních ráfku Remerx RTX 28" 32 děr. Cena za oba. Více na mailu nebo tel.
Ráfek syncros DS32
Nabídka
7/10/2020
20:58
Ráfek syncros DS32
Prodám 1ks ráfku syncros DS32, na 26", 32 děr, autoventil, lehký hliníkový ráfek vhodný na DH, FR, 4X atd... měl jsem ho na předním kole takže tomu odpovídá zánovní stav, nikde není bouchlý ani moc…