c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Trenažer Elite Novo Force - kompletni set
Nabídka
1/11/2020 15:41
22/10/2020
15:34
Trenažer Elite Novo Force - kompletni set
Prodám Trenažer Elite Novo Force Elastogel kompletni set - Elite Novo Force Elastogel - 8 stupňů zatěže (červený) - Snímač Elite Misuro B+ - Podložka Elite Travel Block]. Hodně málo použite (Celkem…
Cube 62 190 Cm a více
Nabídka
25/10/2020
17:37
Cube 62 190 Cm a více
Karbon rám, vidle, sedlovka, sedlo fizik, není na foto, sada shimano 105, presmik ultegra, kola DT swiss ploché dráty R24, málo jete 3tis, důvod prodeje kupuji nové, nový řetěz shimano ultegra,…
CUBE STEREO 120 TM 29
Nabídka
25/10/2020
16:54
CUBE STEREO 120 TM 29
Prodám: https://www.cube.eu/en/2019/bikes/mountainbike/fullsuspension/stereo/cube-stereo-120-tm-29-greynorange-2019/ Velikost 20" (L). Zdvihy 130/120. Koupeno v dubnu 2019. Najeto cca 2500 km.…
CX Cube 2019
Nabídka
25/10/2020
00:45
CX Cube 2019
Cyklokrosové kolo Cube 2019 kola 28", rám 56cm karbonová vidlice najeto 1000km Převody 2x10 pevné osy výbava Shimano Tiagra kotoučové lankové brzdy nahozené spíše silniční pláště Původní cena 26 000,…
Nový Cube Stereo 29" Trail/Enduro
Nabídka
24/10/2020 19:52
26/9/2020
13:11
Nový Cube Stereo 29" Trail/Enduro
Prodám zcela nové Trail/ Enduro Cube Stereo 29" , velikost vhodná cca pro 170-182cm Nutné seriózní jednání a osobní převzetí. Po dohodě lze dovézt za cenu paliva. Doklady, tovární záruka, zajištění…
Nové 29" MTB Cube 1x11 "L"
Nabídka
24/10/2020 19:36
12/10/2020
22:37
Nové 29" MTB Cube 1x11 "L"
Prodám zcela nové kolo německého výrobce Cube 29" ve velikosti pro postavu 170-185 cm. Ideální pro sportovní hobby XC ježdění a pro jezdce, který nemá ambice drtit traily. Kritická místa na kole jsou…
Cube reaction hybrid ex 625
Nabídka
24/10/2020
17:45
Cube reaction hybrid ex 625
Téměř nove kolo jeté párkrát. Stav nového. Pohon Bosch Performance CX čtvrté generace Baterie 625Wh
CUBE ELITE SUPER HPC SL 29 TEAMLINE
Nabídka
24/10/2020
13:22
CUBE ELITE SUPER HPC SL 29 TEAMLINE
Jedno kolo musí pryč, tak se zbavuji svého CUBE. Postaveno na špičkovém karbonovém rámu CUBE ELITE SUPER HPC SL 29 TEAMLINE Osazeno komplet sadou SRAM GX 1x12 včetně kazety GX 10-50 Řetěz Shimano má…
Cube litening 56, karbon, Dura Ace
Nabídka
23/10/2020
18:39
Cube litening 56, karbon, Dura Ace
Prodám celokarbonové kolo Cube litening, starší, ale lehké a rychlé, výbava Dura Ace 2×10(pouze kliky 105 50/34), karbonové doplňky ( integrovaná řídítka, sedlovka, sedlo), zapletená karbonová kola…
Kroska
Nabídka
23/10/2020 15:18
11/9/2020
11:38
Kroska
Prodam zanovni krosku cube Ram alu. Vidle carbon Velikost 53- do 180 cm Sada 105 disc Kliky 105 172,5 34-50 Sedlovka carbon Kola wtb
Cube
Nabídka
23/10/2020 14:47
23/9/2020
14:59
Cube
Prodam malo jete kolo (2000)) cube c:68 ams race. Model 2018- jeto 2019 Velikost 29”18” Sada xt. Xtr di2 Vidlice sid Tlumic xxmonarch -lock na riditkach spolecny Vse pravidelny servis
Cube Stereo 160 Carbon
Nabídka
22/10/2020
19:19
Cube Stereo 160 Carbon
Prodám kolo Cube Stereo karbon 160 27,5. Velikost M Vidlice:Rockshox pike 160mm Tlumič:Fox float cto 160mm Brzdy:Sram guide R Ráfky:DT swiss Přehazovačka: Sram GX 1x11 Řidítka:Raceface Kliky:Raceface
prodám sedlo cube nuance
Nabídka
22/10/2020
18:59
prodám sedlo cube nuance
sedlo demontováno při koupi kola nejeté tel. 608378900
Dětské horské kolo CUBE Race, 20 palců
Nabídka
21/10/2020
22:48
Dětské horské kolo CUBE Race, 20 palců
Prodám použité dětské horské kolo CUBE Race 200. Obsazení Shimano. Dobrý technický stav, nové pneu Continental reflex, duše a řetěz. Po servisu v Cabtech. Stojan, přehazovačka Revo shift, 5 převodů.…
CUBE Aim, vel.L, 3×9, 29”
Nabídka
21/10/2020
15:17
CUBE Aim, vel.L, 3×9, 29”
Prodám ojeté horské kolo Cube Aim. Velikost L je ideální na výšku 178-195 cm. Je osazeno 29” koly, což je extrémní výhoda a rozdíl oproti 26” nebo 27,5”. Díky 29” palcovým kolům je daleko lépe…
CUBE KARBON MTB
Nabídka
20/10/2020
20:52
CUBE KARBON MTB
Prodávám MTB karbonové kolo Cube Reaction C:62 Kolo je minimálně používané ježděné jednu sezonu. Najeto má do 500km viz foto vše jako nové. Výbava je komplet čistá sada Shimano XT 8000 Řazení je…
Prodám Cube Attention SL
Nabídka
20/10/2020
18:18
Prodám Cube Attention SL
Prodám horské kolo Cube Attention SL 2x11
Cube race 200
Nabídka
19/10/2020
23:44
Cube race 200
Dětské kolo Cube race 200 kupované nové a málo jeté. Víc foto má vyžádání. Osobní odběr nebo poštou po uhrazení minimálně poštovného 200Kč
RÁM CUBE FRIZZ 180 HPA RACE 27.5
Nabídka
19/10/2020 23:19
10/3/2020
01:35
RÁM CUBE FRIZZ 180 HPA RACE 27.5
Prodám jetý rám Cube Frizz 180 HPA RACE. Tlumič: Fox Float X Performance, Velikost: 18, zadní osa 12x142mm, domek pressfit na klasickou GXP osu. Na 27,5 výplet. K rámu dávám taperred hlavové složení,…
Cube Agree GTC Race
Nabídka
19/10/2020
13:17
Cube Agree GTC Race
Prodám celokarbonové kolo CUBE. Velikost je "62", ale číslování CUBE je nějaké divné, odpovídá normálnímu L (délka horní trubky je 56,4cm). Na fotkách je nastavené na mě (183cm). Je to "pohodlnější"…
CUBE LITENING CHPC RACE
Nabídka
19/10/2020
12:21
CUBE LITENING CHPC RACE
Velmi dobrý stav! Záruka na rám, zaručený servis. Najeto cca 100 Km. PC 79990,- Rám Super HPC, Monocoque, Advanced Twin Mold Technology Vidlice Cube CSL EVO fullcarbon, tapered Hlavové složení FSA…