c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Zapletená kola MTB i SILNIČNÍ- DT SWISS, ENVE, E13, NOVATEC všech velikostí ***NOVÁ***
Nabídka
18/11/2020 14:13
20/12/2019 11:03
26/5/2016
12:56
Zapletená kola MTB i SILNIČNÍ- DT SWISS, ENVE, E13, NOVATEC všech velikostí ***NOVÁ***
Nabízím zapletená kola všech velikostí 12 - 29 DT SWISS a NOVATEC možnost si vybrat velikost ráfku, typ náboje, typ ořechu , počet drátů a barvu drátů. Doba dodání cca 1 týden. Všechny kola měřeny…
Cyklokros Merida
Nabídka
25/10/2020
17:22
Cyklokros Merida
Cyklokros kolo ve velikosti XL 58cm. Většina osazení je Shimano Ultegra, páky Dura Ace. Zapletená kola jsou Fulcrum Racing. Jedná se o univerzální rychlé kolo, vidlice je karbon. Kolo není poničené,…
Horské kolo Merida MATTS Lite XT-D, vel.20”
Nabídka
25/10/2020
16:11
Horské kolo Merida MATTS Lite XT-D, vel.20”
Prodám horské Merida MATTS Lite XT-D. Bylo pravidelně udržováno a servisováno. Poslední 3 roky se na kole nejezdilo. Kolo bylo aktivně používáno asi 3 sezóny. Ke kolu přidám tretry, které jsem měl…
Prodám horské kolo Merida BIG.NINE 7000
Nabídka
25/10/2020
10:43
Prodám horské kolo Merida BIG.NINE 7000
Používané 3 měsíce, pravidelně servisované, sloužilo pouze jako tréninkové kolo-odjetých 5 závodů, koupené v Meridabikes-v záruce. Superlehké hliníkové ráfky Kastar, bezdušové pláště Tufo XC11 TR,…
Prodám horské kolo Merida BIG.NINE 7000
Nabídka
25/10/2020
08:33
Prodám horské kolo Merida BIG.NINE 7000
Používané 3 měsíce, pravidelně servisované, sloužilo pouze jako tréninkové kolo-odjetých 5 závodů, koupené v Meridabikes-v záruce. Superlehké hliníkové ráfky Kastar, bezdušové pláště Tufo XC11 TR,…
Prodám horské kolo Merida BIG.NINE 7000
Nabídka
25/10/2020
08:24
Prodám horské kolo Merida BIG.NINE 7000
Kolo používané 3 měsíce, pravidelně servisované, sloužilo jako tréninkové kolo, koupené v Meridabikes - se zárukou. Super lehké hliníkové ráfky Kastar, bezdušové pláště TUFO XC11 TR, odpružená…
MTB Merida Matts TFS 300 + SPD Shimano
Nabídka
24/10/2020
21:26
MTB Merida Matts TFS 300 + SPD Shimano
Prodám značkové horské kolo MERIDA MATTS TFS 300 osazeno Shimano Deore XT 3 x 8 převodů, brzdy Shimano Alivio. Velikost rámu 16", 41 cm, pro výšku do 165 cm. Kolo je ježděné, v pěkném stavu. Běžná…
Merida fitness
Nabídka
24/10/2020
12:46
Merida fitness
Prodám lehkou Meridu fitness Velikost S 52 cm pro osobu do 170 cm Kola Ritchey Protocol s plochými dráty Přehazovačka Sram X-9 Řazení Sram grip shift Přesmyk Deore XT Placky Gebhardt/FSA 48/34 Brzdy…
Merida CycloCross 300
Nabídka
24/10/2020
04:59
Merida CycloCross 300
Nabízím k prodeji Meridu Cyclo Cross 300 ve velikosti 57 na kvalitním hliníkovém rámu. Rám je téměř nový bez škrábanců s vnitřním vedením kabelů a úchyty na montáž blatníků, které přidám ke kolu…
řídítka Merida Expert CC, černá,720mm/31,8mm, 7°, Alu, 245g
Nabídka
23/10/2020
22:03
řídítka Merida Expert CC, černá,720mm/31,8mm, 7°, Alu, 245g
Nová, nepoužívaná (jen vymontovaná z nového kola) řídítka Merida Expert CC. délka: 720mm průměr: 31,8 mm zahnutí: 7stupňů hmotnost: 245g
Merida XL
Nabídka
23/10/2020
21:49
Merida XL
Prodám kolo velikost rámu 58 (xl) kolo je staré cca4 roky Prodávám kvůli nedostatku času mam ještě MTB Tel 777044055
Merida Big Ninety Nine 29 XL
Nabídka
23/10/2020 17:10
7/10/2020
19:37
Merida Big Ninety Nine 29 XL
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Merida. Velikost rámu je XL, takže pro výšku od přibližně 185cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox Float, tlumič DT Swiss se zamykáním z…
Merida big nine 600
Nabídka
23/10/2020
16:19
Merida big nine 600
Prodám kolo merida big nine 600. Servisní knížku dodám. Na kole nové hlavové složení. Nové destičky.
Merida Big Ninety Nine 29
Nabídka
23/10/2020 15:40
19/10/2020
15:37
Merida Big Ninety Nine 29
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Merida. Velikost rámu je XL, takže pro výšku od přibližně 185cm. Kola jsou 29 palců. Komponenty: vidlice Fox Float, tlumič DT Swiss se zamykáním z…
MERIDA Big Nine TFS 300 vel. 23"
Nabídka
23/10/2020
10:53
MERIDA Big Nine TFS 300 vel. 23"
Prodám MERIDA Big Nine TFS 300. Velikost rámu 23" Rám Big Nine EG TFS-D Vidlice SR 29 XCM HLO 100 Hlavové složení OS cartridge Přehazovačka Shimano XT-9 Přesmykač …
Karbonové cyklokrosové kolo Merida, Elektrická sada Dura Ace 2x10
Nabídka
22/10/2020
13:33
Karbonové cyklokrosové kolo Merida, Elektrická sada Dura Ace 2x10
Nabízím k prodeji toto kvalitní celo karbonové cyklokrosové kolo. Je osazené nejlepší elektrickou sadou od Shimana, čili řadou Dura Ace. Dále tam jsou karbon kliky Equinox, karbon sedlovka, kola…
Merida Road Race 903
Nabídka
22/10/2020
13:11
Merida Road Race 903
Prodám silničku Merida Road Race 903, rok výroby 2010, carbon přední vidlice, přehazovačka Shimano Tiagra, přesmykač a kliky Shimano 600 ultegra, brzdy Shimano 105, kola Shimano Road Racing, Pláště…
Nabídka
21/10/2020
19:31
Merida big nine 800
Prodam Meridu big.nine 800. Kolo najeto do 150km. Porizeno jen na vozeni decka. Vse v top stavu a po odbornem servisu. Popis v odkazu. https://www.mojekolo.cz/merida-big-nine-800-1/
Merida One Twenty
Nabídka
21/10/2020
17:22
Merida One Twenty
Nabízím k prodeji tohoto výborného fulla se zdvihy 120 mm. Odpružení je od výrobce FOX. Sada je na kole Shimano XT, dokoupena přehazovačka Shimano ZEE.
Merida TFS RC
Nabídka
21/10/2020
08:45
Merida TFS RC
Prodám hliníkový rám velikosti XL na průměr kol 26".
Merida One-twenty 7.600
Nabídka
21/10/2020
07:07
Merida One-twenty 7.600
Rám: One-Twenty Comp 7-D EG A-Link Velikostii: -L , Kola 27.5 Barva: - černo červená Zadní tlumič: Rock Shox Monarch R Vidlice: Rock Shox 30Gold TK27 120 poploc Středové složení: integrované Brzdové…