c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Cube Litening Super HPC Pro
Nabídka
2/11/2020 09:08
19/10/2020
09:02
Cube Litening Super HPC Pro
Stručný popis Cube Litening Super HPC Pro Compact 2014. Rám Super HPC, Monocoque, Advanced Twin Mold Technology využivající technologie středu šlapání BB30 zaručující snadnější, tužší a efektivnější…
GHOST Nivolet 6.8 LC
Nabídka
29/10/2020
17:06
GHOST Nivolet 6.8 LC
Prodám karbonové silniční kolo GHOST Nivolet 6.8 LC ve velikosti L 175-190 cm . Kolo je kupované na jaře roku 2019. V roce 2019 najeto 1321km , letos najeto 505km, celkem tedy 1826km. Krásný stav bez…
Celoodpružené kolo Ghost SLAMR 9.9 LC SRAM XX1 AXS - 11,9kg.
Nabídka
29/10/2020 12:14
3/9/2020
15:38
Celoodpružené kolo Ghost SLAMR 9.9 LC SRAM XX1 AXS - 11,9kg.
Nabízíme k prodeji celoodpružené allmountain kolo Ghost SLAMR 9.9 LC. Kolo má najeto cca 1000km a je se zárukou. Velikost L na postavu cca 175-190cm. Kolo je oproti seriové výbavě celé předělané.…
dětské kolo GHOST XXS 26"
Nabídka
28/10/2020
21:03
dětské kolo GHOST XXS 26"
Prodám parádní závodní dětské kolo GHOST SONA3 XXS vhodné pro dítě cca 115-135cm. Zakoupeno v r. 2018, velmi málo ježděné dcerou jen rekreačně, nezávodně. Kolo je 1x10, 32/11-42, kliky l=155mm, Al…
Celoodpružené kolo Ghost 27,5"
Nabídka
28/10/2020
19:12
Celoodpružené kolo Ghost 27,5"
Na prodej celoodpružené kolo Ghost Cagua 6550, vel. rámu L, vidlice/tlumič Fox osazení, zdvih 160/150 (u vidlice možný ručně nastavitelný zdvih 120-160, zamykatelná na korunce, tlumič má 3 polohy…
Dětské kolo Ghost Powerkid 16 bílé
Nabídka
28/10/2020
18:55
Dětské kolo Ghost Powerkid 16 bílé
Prodám dětské kvalitní kolo Ghost Powerkid 16 - vhodné pro dívku 4-6let. Kolo je ve velmi zachovalém stavu po 1 dítěti (oděrky minimální - vhodné i jako dárek!). Ke kolu patří postranní kolečka (viz…
Ghost Nivolet
Nabídka
28/10/2020
15:35
Ghost Nivolet
Prodám silniční kolo Ghost Nivolet 2, vel. 180-195, vybavení Shimano Dura Ace 9100, Fulcrum, FSA, najeto 2 500 km, pohledově i funkčně v pořádku, doklady.
Upgradovaný Ghost SL AMR
Nabídka
27/10/2020
16:36
Upgradovaný Ghost SL AMR
Zdravím, uvažuji i prodeji svého mazla. Originál je to Ghost SL AMR 2019. Vzhledem k tomu, že mě hned chytlo enduro jsem ho hodně upravil, aby vyhovoval náročnosti (hlavně zdvihy, kokpit, brzdy)…
GHOST Lector SF LC Universal (2020), L / NOVÉ
Nabídka
27/10/2020
14:45
GHOST Lector SF LC Universal (2020), L / NOVÉ
Nové, nikdy nejeté kolo s plnou zárukou a fakturou. Možnost nákupu na IČO. Kolo je k vidění a vyzkoušení u nás na prodejně. Modely Lector jsou pro letošní rok již vyprodané, jedná se o poslední dva…
Horské kolo Ghost Lector blue karbon 29'
Nabídka
26/10/2020
19:13
Horské kolo Ghost Lector blue karbon 29'
Prodam tohle nadherne xc kolo postavene na velice slusnych komponentech. vse funguje jak ma,nic nezlobi a ani nezlobilo. ram je velikosti M (vyrobce udava 165cm-180cm postavu) a vaha je 1.2kg! …
GHOST LECTOR 8 LC
Nabídka
25/10/2020
17:06
GHOST LECTOR 8 LC
Prodám horské kolo GHOST Lector 8 LC průměr kol 29''. Ghost Lector 8 se stal novým měřítkem mezi závodními cross-country koly GHOST LECTOR 8 LC je postaveno na nejvyšším rámu z nejlepších…
GHOST Hybride Lector S6.7+ LC 2019
Nabídka
25/10/2020
08:28
GHOST Hybride Lector S6.7+ LC 2019
Prodám elektrokolo GHOST Hybride Lector S6.7+ LC Najeto cca 1 000 km. Velikost M PC cena 145 000 Kč Popis produktu Ghost Hybride Lector S6.7+ je fantastický e-hardtail vybavený superlehkým…
Ghost Lector SC LC Pro Riot Red 2020
Nabídka
24/10/2020
22:44
Ghost Lector SC LC Pro Riot Red 2020
Prodám 100km jeté kolo ghost. V podstatě nové. Velikost L nyní není v ČR vůbec skladem. Kompletní doklady a záruka. Ghost Lector SF je extrémně lehké, extrémně tuhé a samozřejmě extrémně rychlé…
Elektrokolo Ghost
Nabídka
24/10/2020
22:09
Elektrokolo Ghost
Prodám elektrokolo Ghost, KATO 4 2017 velikost M, koupě březen 2019, minimálně jeté, záruka do března 2021
Ghost Teru B2.9. 2020
Nabídka
24/10/2020
21:39
Ghost Teru B2.9. 2020
Prodám nové elektrokolo Ghost Teru B2.9. 2020. Velikost rámu ,, L,, Středový motor Bosch Performance CX, Baterie power pack 500Wh, 29''palcová kola, pláště Continental Řazení Shimano 9 speed…
Nový Ghost ASX full 1x12, 27,5"-"S"
Nabídka
24/10/2020 19:36
16/10/2020
22:31
Nový Ghost ASX full 1x12, 27,5"-"S"
Prodám zcela nové trailové kolo Ghost ASX 27,5" ve velikosti S- vhodné pro menší ženu nebo dítě. Jezditelné od cca 145cm do 160cm. Zdvihově 130/130. Lze upravit do varianty 150/130 pro agresivnější…
Ghost amr5900
Nabídka
24/10/2020
13:18
Ghost amr5900
Prodám celopéro-enduro, zdvihy 120, jinak popis a stav viz. foto, pravidelná údržba, svařená zadní stavba(vypodlozeno a kvalitně svařeno - zohledněno v cene), velikost M, vše funkční a bez závad,…
Prodám jízdní kolo Ghost Lector
Nabídka
23/10/2020
18:27
Prodám jízdní kolo Ghost Lector
Prodám nejeté , výbava SLX, XT, původní cena 49990,- Kč, více na telefonu.
Ghost Kato 6X
Nabídka
22/10/2020
20:30
Ghost Kato 6X
Prodám horské kolo Ghost Kato 6X 29", velikost S. Vidlice Rock Shox Reba RL (po repasi) Kliky Shimano SLX s převodníky XT 36/26 Řazení Shimano SLX 2x11 Kazeta Shimano SLX 11-42 z. Přesmykač Shimano…
GHOST Kato 3
Nabídka
22/10/2020
15:15
GHOST Kato 3
Prodám 4 roky starý, servisovaný Ghost. Model Kato 3. Repasované středové uložení Převody 3x9 Gripy ESI, v ceně platformové pedály a bezdrátový tachometr
Celoodpružené kolo GHOST SL AMR 5 (27,5) , 2016, vel. L
Nabídka
22/10/2020
11:27
Celoodpružené kolo GHOST SL AMR 5 (27,5) , 2016, vel. L
Dobrý den. Prodám svého GHOSTA SL AMR 5 viz popis a foto. Ježděno 3 sezóny po 1.000 km. Koupeno 2018 v Cycology. Kolo je ok, moje kolena už ne.