c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
MTB Merida Big.Nine Team 2019/2020
Nabídka
3/11/2020 09:09
16/9/2020
10:20
MTB Merida Big.Nine Team 2019/2020
Prodám MTB Merida Big.Nine Team vel.M / 170-180cm/,v původní konfiguraci roku 2019,rám 2020...cena 85tis./p.c. 150tis/
Author Ultrasonic 24"
Nabídka
30/10/2020 03:34
23/9/2020
20:13
Author Ultrasonic 24"
Nově sestavené kolo 9,3kg na 1x8 sp kazeta 11-42z kliky 155mm 32z.
Dětské kolo Author 20"
Nabídka
29/10/2020 18:39
30/7/2020
15:26
Dětské kolo Author 20"
Dětské kolo Author Energy o velikosti kol 20" Převody Shimano 1x6 kolo je zachovalé a po servisu ,má novou zadní duši. Předání v Ostravě, pošta po dohodě. Dotazy rád zodpovím.
Krosové kolo
Nabídka
29/10/2020
18:02
Krosové kolo
Prodam Kolo Author .Kolo je po servisu nový řetěz a brzdové destičky. Jinak naprosto v pořádku Cena 19000 Kč.
AUTHOR ASL dámské - ALIVIO 3x9, RST GILA, TOP STAV vel. 18"
Nabídka
29/10/2020
14:27
AUTHOR ASL dámské - ALIVIO 3x9, RST GILA, TOP STAV vel. 18"
Prodám toto kvalitně osazené značkové horské kolo. Model ASL - geometrie celého kola dělaná speciálně pro dámy. Velikost ráfků 26", velikost rámu 18" - vhodné pro postavu cca 165-180cm.TOP stav viz.…
Prodám Trekingové kolo Author Zenith
Nabídka
29/10/2020
13:40
Prodám Trekingové kolo Author Zenith
Vyšší rám, dobrý stav, koupeno tuším v roce 2003/4 za téměř 30.000 Kč. Odpružená vidlice, Grip-Shifty, 3 talíře vpředu a 9ti kolečko vzadu. Zadní uchycení přehazovačky svařováno specialistou na…
Author Horizon ASL, 1x 19", SLEVA
Nabídka
29/10/2020 03:46
25/2/2020
12:09
Author Horizon ASL, 1x 19", SLEVA
Author Horizon ASL, 1x velikost 19" na cca 160 - 175cm K vidění na prodejně FUNBIKE v Ústí nad Labem, nebo na dobírku PŮVODNÍ CENA 11990,- NYNÍ za 10990,- Kč Dobírka 250,-Kč Info na tel. 602…
Author CA Carbon
Nabídka
28/10/2020 19:54
16/10/2020
12:46
Author CA Carbon
Rychlé karbonové silniční kolo od českého výrobce Author. Velikost rámu dle značení výrobce je 540, takže pro výšku přibližně 176 – 188cm. Komponenty: sada Shimano 105, karbonové kliky FSA Team…
Prodám trekingové kolo Author Reflex
Nabídka
28/10/2020
19:47
Prodám trekingové kolo Author Reflex
Prodám zachovalé trekingové kolo Author Reflex. Velikost rámu 16" (velikost S, cca 150-165 cm) Osazení Shimano, kliky SR Suntour Kolo je po servisu, možné osobní předání Brno-město, Velká Bíteš,…
Author Airman TT/časovka (wattmetr, elektrické řazení) - bez kol
Nabídka
4/11/2020 19:29
28/10/2020
19:18
Author Airman TT/časovka (wattmetr, elektrické řazení) - bez kol
Dobrý den, nabízím lehce jeté časovkářské kolo / dlouhý TT, osazené SH Dura-Ace/Ultegra, wattmetr, elektrické řazení, velikost dle Author M (ideální postava 170 - 180cm), kliky 172,5mm (53/39),…
Dětské kolo Author Ultima
Nabídka
28/10/2020
18:57
Dětské kolo Author Ultima
Dobrý den, prodám dětské kolo Author Ultima 24 2018 12,5". Barva stříbrná-oranžová. Kolo je používané 2 sezóny. :-)
JUNIORSKÉ ZÁVODNÍ KOLO AUTHOR ULTRASONIC 26" NA RÁMU 13,5" SUPER STAV
Nabídka
28/10/2020
16:20
JUNIORSKÉ ZÁVODNÍ KOLO AUTHOR ULTRASONIC 26" NA RÁMU 13,5" SUPER STAV
Prodám závodní juniorské / dětské kolo 26 ", ultralehké / váha 10,4 kg/ s 3x zeslabeným duralovám rámem vel. 13,5 palce, barva stříbrná, používané 2 sezony, bohužel již malé, spokojenost s kolem…
Author horské kolo 26
Nabídka
28/10/2020
15:05
Author horské kolo 26
Prodávám horské kolo Author z roku 2005. Jedná se o spolehlivé, málo používané kolo. Vhodné pro začátečníky nebo pro přechod z dětského kola na dospělejší. Rám je velikosti 19, ale maximální výška je…
Author Pegas 29 2020
Nabídka
28/10/2020
14:53
Author Pegas 29 2020
Prodávám horské kolo Author Pegas 29. Velikost rámu 19, nově koupené letos v květnu. Důvodem prodeje je plánovaný přesun na Gravel bike. Kolo je nadále v zářivě do května 2022.
AUTHOR PATRIOT EVO TEAM
Nabídka
28/10/2020
13:54
AUTHOR PATRIOT EVO TEAM
Prodám kvalitně osazené enduro Author Patriot Evo ve specifikaci Team, velikost L, kupovaný v Prosinci 2015. Poslední dvě sezóny bylo ježděné spíš výjimečně. Rám byl po celou dobu polepený ochrannou…
Dres Author SPORT X7 ARP K/R
Nabídka
28/10/2020
13:54
Dres Author SPORT X7 ARP K/R
Prodám nový dres Author, nevhodný dárek. Cyklistický dres AUTHOR Men Sport patří do speciální kolekce ARP (AUTHOR RACING PROGRAM). Dres je vyroben z jemné polyesterové pleteniny Spinn, která zajistí…
Dámské MTB AUTHOR TRACTION ASL, vel. 18" (pro 160-175cm)
Nabídka
27/10/2020
23:32
Dámské MTB AUTHOR TRACTION ASL, vel. 18" (pro 160-175cm)
Prodáme ve velice dobrém stavu dámské MTB. Podle webu Authora byl vzorem pro rám tohoto kola karbonový rám, který byl jejich novinkou pro tři nejvyšší modely MTB. Použitým materiálem je osvědčený…
Author Kinetic 26"
Nabídka
27/10/2020
20:09
Author Kinetic 26"
Prodám starší horské kolo Author Kinetic, r.v. 2003, rám kola 19, převody 3x8, Shimano Deore + Alivio, V brzdy Tektro, vidlice RST Capa, technicky ve výborném stavu, pravidelně servisováno v BiFu…
Dětské kolo AUTHOR COSMIC 20"
Nabídka
27/10/2020
14:42
Dětské kolo AUTHOR COSMIC 20"
Prodám dětské kolo AUTHOR COSMIC 20" věk 5-8 let Velmi pěkný stav.
Author CA7700, Shimano Dura Ace 11s, Fulcrum Racing 7, váha jen 7,45Kg!!! Exkluzivní stav!!!
Nabídka
27/10/2020
10:15
Author CA7700, Shimano Dura Ace 11s, Fulcrum Racing 7, váha jen 7,45Kg!!! Exkluzivní stav!!!
Prodám špičkové silniční celokarbonové kolo Author CA 7700, velikosti "authorácká" 540(ideálně cca 175-190cm), v dobrém technickém stavu, řadí a brzdí, tak jak se od nejvyšší neelektrické řady…
Rám + vidlice AUTHOR RONIN SL 2019 - vel. 52
Nabídka
26/10/2020 21:14
22/9/2020
10:10
Rám + vidlice AUTHOR RONIN SL 2019 - vel. 52
- rám: triple butted chromoly REYNOLDS - vidlice: carbon legs, alloy steerer 1,5" tapered - hlavové složení: integrované tapered - přední pevná osa: 12 x 100 mm - zadní pevná osa: 12 x 142 mm Rámová…