c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
CANNONDALE 2016 Synapse Carbon Ultegra Disc, vel. 58 cm
Nabídka
5/11/2020 11:46
20/9/2020
23:50
CANNONDALE 2016 Synapse Carbon Ultegra Disc, vel. 58 cm
Prodám Endurance silniční kolo Cannondale Synapse, perfektní stav, do provozu od 2017 (od 2020 ustájeno v trenažéru), najeto 6200 km + silniční kolo, které je pohodlné, ale zároveň i rychlé +…
Cannondale SuperSix Hi-mod, Dura-ace, Zipp.
Nabídka
25/10/2020
12:57
Cannondale SuperSix Hi-mod, Dura-ace, Zipp.
Pouštím do světa svůj upravený SuperSix, ze zdravotních důvodů nemohu jezdit. V podstatě nové kolo. Rám SuperSix evo Hi-mod ve vel. 56, neřezaný krk vidlice, kuželovitá podložka v příbalu. Komplet na…
Cannondale Caad 10
Nabídka
25/10/2020
09:23
Cannondale Caad 10
Prodam kolo Cannondale Caad 10 carbon vidlice complet Shimano Ultegra, computer VDO. Najeto 250 km. Stav novyho kola. Veskera dokumentace faktura. Dva nahradni plaster Mavic nove plus dress…
Cannondale Scalpel HiMod - XL
Nabídka
25/10/2020
08:41
Cannondale Scalpel HiMod - XL
Prodám kolo Cannondale Scalpel HiMod, rám velikost Xl, pro osoby od cca 185, sada Sram XX1 1x12, brzdy Sram level TLM, kotouče Sram centerline, zapletená kola Ztr Crest ( váha cca 1600g ) pláště…
Cannondale Topstone Carbon 105
Nabídka
24/10/2020
20:40
Cannondale Topstone Carbon 105
Prodam lehce jete karbonove gravel kolo, jezdene divkou v nadcasovem barevnem provedeni. Kolo osazeno komplet sadou Shimano 105, platny zarucni list k dispozici. Kolo zakoupeno v lednu 2020 a…
Cannondale Topstone Carbon 105
Nabídka
24/10/2020
20:31
Cannondale Topstone Carbon 105
Prodam lehce jete gravel kolo v top stavu velikost L vc. platneho zarucniho listu. Kolo kompletne osazeno sadou Shimano 105. Vynikajici karbonovy ram nove geometrie, svely jak do terenu, tak na…
Cannondale Jekyll, 2011, L
Nabídka
24/10/2020
17:26
Cannondale Jekyll, 2011, L
Predám bike Cannondale Jekyll. Špecifikácia: Veľkosť: L Rám: Hliník Veľkosť kolies: 26" Vidlica: FOX 32 120-150mm Tlmič: FOX DYAD RT2 Prehadzovačka: Shimanno XT Brzdy: Avid Elixir CR Teleskopická…
Cannondale Scalpel 29
Nabídka
24/10/2020
10:30
Cannondale Scalpel 29
Výborné rychlé a lehké celoodpružené kolo Cannondale na 29 palcových kolech. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177 – 187cm. Zakoupeno 4/2016, warranty card a záruční list Komponenty:…
2020 CANNONDALE HABIT NEO 3 29'' - vel. L
Nabídka
23/10/2020
21:48
2020 CANNONDALE HABIT NEO 3 29'' - vel. L
Testovací elektrokolo ze Singletrailu Moravský kras (https://singlekras.cz/pujcovna-jedovnice). Pravidelně udržované (mazání vidlice, tlumiče, teleskopa i řetězu před každou vyjížďkou). Najeto 2700…
2020 CANNONDALE JEKYLL 29" CARBON 3 - Enduro boss - vel S
Nabídka
23/10/2020
21:19
2020 CANNONDALE JEKYLL 29" CARBON 3 - Enduro boss - vel S
Testovací bike ze Singletrailu Moravský kras (https://singlekras.cz/pujcovna-jedovnice). Pravidelně udržované (mazání vidlice, tlumiče, teleskopa i řetězu před každou vyjížďkou). Najeto cca 800 km …
Cannondale Scalpel-Si Carbon 3 2018
Nabídka
23/10/2020 19:55
24/9/2020
18:33
Cannondale Scalpel-Si Carbon 3 2018
Špičkové celoodpružené karbonové kolo od výrobce Cannondale. Velikost rámu je L, takže pro výšku přibližně 177-186cm. Kola jsou 29 palců. Model 2018, zakoupeno 6/2018, ceníková cena nového byla 146…
Cannondale Trigger vel. M
Nabídka
23/10/2020
18:32
Cannondale Trigger vel. M
Prodávám svůj stroj Cannondale Trigger. Původní cena kola přes 100 tisíc. Na kole velký servis za 9 tis. jak začátkem sezony( repas vidle + tlumič, nový zadní plášť + vložka proti proražení, bezduse…
Cannondale Supersix Carbon
Nabídka
23/10/2020 16:25
13/10/2020
11:22
Cannondale Supersix Carbon
Špičkové karbonové silniční kolo od výrobce Cannondale. Velikost rámu je 52 cm, takže pro výšku přibližně 165 – 175cm. Komponenty: sada Shimano Ultegra 2x10, karbonové kliky FSA SLK, karbonová…
Cannondale FSI World cup 165-180cm
Nabídka
23/10/2020
15:13
Cannondale FSI World cup 165-180cm
Prodam Cannondale F-SI world cup. Razeni XX1 Eagle Brzdy Sram Level Ultimate Kliky Cannondale Vyplety ze Scalpel 3 - hlinikova zakladni kola Cannondale Hlinikova Lefty Ocho Predstavec muzu nechat…
Cannondale Raven 2 s Lefty TOP STAV!!!
Nabídka
23/10/2020
13:33
Cannondale Raven 2 s Lefty TOP STAV!!!
Kolo je v SUPER stavu vhodné pro sběratele - téměř nejeté!!! Rok výroby 2000. Přehazovačka XT, řazení LX, přesmykač LX, kliky coda, brzdy hydraulika Magura Clara. Velikost M. Osobní předání v…
Cannondale SuperSix EVO, Sram RED vel.54, 6,8kg, PC:110 000 Kč
Nabídka
23/10/2020
13:26
Cannondale SuperSix EVO, Sram RED vel.54, 6,8kg, PC:110 000 Kč
Prodám karbonové silniční kolo Cannondale SuperSix EVO. Lehké a rychlé kolo. Použité, ale v dobrém stavu, připravené k jízdě po servisu (nová lanka, bovdeny a řetěz). Velikost 54 - nastaveno na 178cm…
Nový Cannondale TOPSTONE CARBON 105 vel. M na postavu kolem 180cm
Nabídka
23/10/2020
13:23
Nový Cannondale TOPSTONE CARBON 105 vel. M na postavu kolem 180cm
Prodám nové kolo Topstone Carbon 105, vel. M, prodej s plnou zárukou i daňovým dokladem. Rám: All-New, BallisTec Carbon, Kingpin suspension system, Speed Release thru-axle, dropper post compatible…
Cannondale adaptér pro Lefty a Supermax 180mm
Nabídka
23/10/2020 10:44
7/10/2020
19:45
Cannondale adaptér pro Lefty a Supermax 180mm
CA KIT BRAKE ADAPTER HYB 36 29 LEFTY SUPERMAX, 180MM (KH111). Pro Kotouč o průměru 180mm. Původní cena 2.200,- nyní 500,- . Možnost osobního předání v Benešově a nebo zaslání do zásilkovny +65,- .
Silniční kolo Cannondale
Nabídka
22/10/2020
18:18
Silniční kolo Cannondale
Prodám silniční kolo Cannondale Supersix Evo. Kolo je ve výborném stavu, málo jeté. Komponenty: Shimano Ultegra 2x 11, kola Mavik Cosmic karbon- hliník 50 cm., brzdy Shimano Ultegra. Váha kola je 7…
Cannondale Habit 4
Nabídka
22/10/2020
10:32
Cannondale Habit 4
Prodám Cannondale Habit 4 ve velmi pěkném stavu (pravidelný servis). Na kole je nová 12ti rychlostní sada Shimano SLX, brzdy Shimano XT, řídítka Spank spoon a zapletená kola DTswiss 560. Rám…