c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
SILNIČNÍ KOLO FELT FA - velikost rámu 54 cm - ZAKÁZKOVÁ STAVBA
Nabídka
21/10/2020 14:37
14/10/2020
14:36
SILNIČNÍ KOLO FELT FA - velikost rámu 54 cm - ZAKÁZKOVÁ STAVBA
Nabízím Vám zajímavé silniční kolo FELT FA - rám o velikosti 54 cm. Rám je ze slitiny superlehkého hliníku, přední vidlice je celokarbonová. Tento stroj je idelání jako doplněn k horskému kolu, nebo…
Wilier Izoard Carbon
Nabídka
19/10/2020 16:25
13/10/2020
11:21
Wilier Izoard Carbon
Karbonové silniční kolo od legendárního italského výrobce Wilier. Velikost rámu je 50cm, takže pro výšku přibližně 160-170cm. Komponenty: kompletní sada Campagnolo Athena 2x11, nová zapletená kola…
Willier GTR team - TOP STAV!!!
Nabídka
18/10/2020
12:36
Willier GTR team - TOP STAV!!!
Kolo ježděné ženou. Zakoupené letos, najetzo do 2000 Km. TOP STAV!!! Osazení: sada: SHIMANO 105 řadící/brzdové páky: SHIMANO 105 měnič: SHIMANO 105 přesmyk: SHIMANO brzdy: SHIMANO 105 kliky:…
Prodám silniční karbonové kolo Wilier
Nabídka
17/10/2020
14:46
Prodám silniční karbonové kolo Wilier
Prodám karbonové silniční kolo italského výrobce Wilier GTR Granturismo, velikost M. na postavu cca 165 až 180cm, perfektní stav používaný 2 roky, dám záruku ½ roku, váha 8,3kg, cena pořízení 63900,…
Silniční kolo Wilier
Nabídka
17/10/2020
12:47
Silniční kolo Wilier
Prodam silniční kolo Wilier. Rám je karbonový. Na kole je sada Shimano Ultegra. Kolo jsem téměř nevyuzil, všechny komponenty jsou jako nové. Velikost je XL, já merim 189cm a sedi mi dobre. Cena je 18…
Dámské kolo Willier Triestina GTR tiagra
Nabídka
7/10/2020
20:00
Dámské kolo Willier Triestina GTR tiagra
Výborné téměř nepoužité silniční kolo po první majitelce. V 5ti leté záruce. Kupované pro ženu 160cm (výška rámu 75cm), 60kg. Rozpětí řidítek 43cm. Přehazovačka Tiagra, původní cena 33 900,-Kč. V…
Silniční kolo Wilier GTR SL
Nabídka
5/10/2020
09:12
Silniční kolo Wilier GTR SL
Karbonové kolo velikost 54 na komponentech ultegra v perfektním stavu. Kolo je bez pádu Specifikace: https://www.bikeradar.com/reviews/bikes/road-bikes/wilier-gtr-sl-review/ Hledám nový domov pro…
Karbonový Wilier Izoard
Nabídka
2/10/2020
10:58
Karbonový Wilier Izoard
Prodám rychlé silniční kolo s karbonovým rámem od tradičního italského výrobce. Velikost rámu je L 56 cm, pro výšku postavy 175 až 188cm. Sada Shimano Ultegra, kliky Shimano Dura Ace, karbonová…
SILNIČNÍ KOLO Wilier GTR team disc
Nabídka
20/9/2020
11:42
SILNIČNÍ KOLO Wilier GTR team disc
Prodávám silniční kolo Wilier ve velikosti rámu 58, osazení je kompletní sada ULTEGRA, rám kola je bez poškození a bez oděrků na klikach jsou drobné oděrky, kolo je ve velmi dobrém stavu. Výplet…
Wilier CENTO1NDR DISC ULTEGRA+TRIMAX
Nabídka
13/9/2020
16:59
Wilier CENTO1NDR DISC ULTEGRA+TRIMAX
Kolo zakoupeno 01/2020 v KCK Cyklosport, najeto cca 2500 km Dokoupil jsem: karbonovou sedlovku, sedlo, představec, pláště 28" - původní komponenty přidám Wattmetr není součástí inzerce (jedná se o…
Silniční kolo Wilier Zero7
Nabídka
5/9/2020
12:14
Silniční kolo Wilier Zero7
Rám carbon vel 56 Vidlice Carbon řazení Campagnolo Record 2x11 Brzdy Campagnolo Record Přehazovačka Campagnolo Record Přesmykač Campagnolo SuperRecord Kliky FSA SLK Carbon 175 50/34 Zapletená kola…
Silniční kolo Wilier Cento 1 Air
Nabídka
4/9/2020
16:02
Silniční kolo Wilier Cento 1 Air
rám+vidlice carbon řazení Campagnolo SuperRecord brzdy Campagnolo SuperRecord Měnič Camapagnolo SuperRecord Přesmykač Campagnolo SuperRecord zapletená kola Campagnolo Bora One 50 Galusky Tufo Elite…
Wilier Zero 9, karbonove silnicni kolo (velikost M)
Nabídka
1/9/2020
09:20
Wilier Zero 9, karbonove silnicni kolo (velikost M)
Prodam silnicni karbonove kolo Wilier, model Zero 9 Velikost M (50cm-do175cm) konfigurace: sada: SH ULTEGRA 6800 11sp řadící/brzdové páky: SH ULTEGRA 6800 11sp měnič: SH ULTEGRA 6800 11sp přesmyk:…
celokarbonový Wilier GTR velikost M
Nabídka
24/7/2020
14:39
celokarbonový Wilier GTR velikost M
Prodám silniční celokarbonové kolo Wilier GTR rám velikost M,osazení Shim Tiagra v tovární specifikaci viz odkaz. http://www.wilier.cz/gtr-tiagra-4700-whr501/d-71466/ Barva černá v kombinaci se…
Wilier Izoard XP
Nabídka
15/7/2020
11:08
Wilier Izoard XP
Malo jezdene,zachovale,bez oderku. Dohoda.
Ukradene kolo Wilier Imperial XXL
Nabídka
21/3/2020
10:51
Ukradene kolo Wilier Imperial XXL
Ve čtvrtek 19.3. mne bylo ukradeno kolo Wilier Imperial XXL v Pardubicicch. Odměna při nalezeni jistá. Předem děkuji za pomoc. Vaclav Němec. tel. 728 850 461