c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabídka
3/11/2020 11:25
24/10/2020
11:24
TREK EMONDA SLR - 56 cm - elektronický DURA-ACE Di2 - zapletená kola C35
Nabízím exkluzivní silniční raketu TREK EMONDA SLR, velikost rámu 56. (vhodné pro postavu od cca 175 cm) Jedná se o zakázkovou stavbu, která proběhla v únoru 2018, zakoupen byl samotný rám, doležený…
Cannondale SuperSix EVO, Sram RED vel.54, 6,8kg, PC:110 000 Kč
Nabídka
29/10/2020
16:14
Cannondale SuperSix EVO, Sram RED vel.54, 6,8kg, PC:110 000 Kč
Prodám karbonové silniční kolo Cannondale SuperSix EVO. Lehké a rychlé kolo. Použité, ale v dobrém stavu, připravené k jízdě po servisu (nová lanka, bovdeny a řetěz). Velikost 54 - nastaveno na 178cm…
Cannondale Supersix evo Dura-Ace Black Hi-mode
Nabídka
29/10/2020
14:14
Cannondale Supersix evo Dura-Ace Black Hi-mode
Dobrý den, prodám Cannondale Supersix evo Dura-Ace Black vel.:54 Výbava: Rám Hi-mode s odlehčeným lakem Řazení Shimano Dura ace di2 Páky Shimano Dura ace di2 Přesmyk Shimano Dura ace di2 Brzdy…
Cannondale Supersix Carbon
Nabídka
28/10/2020 20:09
13/10/2020
11:22
Cannondale Supersix Carbon
Špičkové karbonové silniční kolo od výrobce Cannondale. Velikost rámu je 52 cm, takže pro výšku přibližně 165 – 175cm. Komponenty: sada Shimano Ultegra 2x10, karbonové kliky FSA SLK, karbonová…
TOP model CANNONDALE SuperSix EVO - 5,88 kg. MOŽNÁ VÝMĚNA *.
Nabídka
27/10/2020 15:08
23/8/2020
19:20
TOP model CANNONDALE SuperSix EVO - 5,88 kg. MOŽNÁ VÝMĚNA *.
Prodám minimálně jetý, zakázku upgradovaný CANNONDALE SuperSix EVO. Velikost 58, váha vč. wattmetru bez pedálů 5,88 kg. -elektronická sada a brzdy SRAM RED 2x11 -kliky s wattmetrem karbonové Quarq…
Prodám silniční kolo Cannondale Tiagra, velikost "54"
Nabídka
27/10/2020
13:56
Prodám silniční kolo Cannondale Tiagra, velikost "54"
Prodám málo jeté silniční kolo Cannondale Tiagra, alu, karbonová vidlice, velikost "54", cena 15.000,- Kč. Původní cena 36.000,- Kč.
Silniční kolo - profi
Nabídka
25/10/2020
18:48
Silniční kolo - profi
Prodám silniční kolo s karbonovým rámem. Brzdy: Axis 2.0 42-52 mm Pláště: Schwalbe Durrano nové Tachometr: Sigma BC 7.16 ATS Přehazovačka: Shimano 105, 11-speed Rám: Karbon 52" Kolo servisováno, při…
Cannondale SuperSix Hi-mod, Dura-ace, Zipp.
Nabídka
25/10/2020
12:57
Cannondale SuperSix Hi-mod, Dura-ace, Zipp.
Pouštím do světa svůj upravený SuperSix, ze zdravotních důvodů nemohu jezdit. V podstatě nové kolo. Rám SuperSix evo Hi-mod ve vel. 56, neřezaný krk vidlice, kuželovitá podložka v příbalu. Komplet na…
Silniční kolo Cannondale
Nabídka
22/10/2020
18:18
Silniční kolo Cannondale
Prodám silniční kolo Cannondale Supersix Evo. Kolo je ve výborném stavu, málo jeté. Komponenty: Shimano Ultegra 2x 11, kola Mavik Cosmic karbon- hliník 50 cm., brzdy Shimano Ultegra. Váha kola je 7…
CANNONDALE Supersix HI-mod 52
Nabídka
18/10/2020
18:09
CANNONDALE Supersix HI-mod 52
Dobrý den, prodám silniční kolo na rámu Cannondale supersix Hi-mod, top model té doby, váha samotného rámu okolo 700 gramů! Osazení:Řazení -Shimano Dura-Ace 9100, kliky FSA 52-36z, keramický střed,…
Cannondale Supersix EVO Dura Ace - dobrý stav
Nabídka
17/10/2020
14:11
Cannondale Supersix EVO Dura Ace - dobrý stav
Kompletní carbon, váha 6kg, vč. computeru, na rám doživotní záruka vel. 52, osazení Dura Ace, keramické středy, podrobně viz foto
2021 Cannondale SuperSix Evo model 2021!!! vel.54 barva stříbrná
Nabídka
17/10/2020
13:08
2021 Cannondale SuperSix Evo model 2021!!! vel.54 barva stříbrná
Model 2021 - nejetý silniční rám Cannondale SuperSix modelový rok 2021 ❗❗❗ / rámový set s možností osazení bezdrátovou sadou Sram Force AXS 12 speed + zapl. kola HollowGram 35 TLR . Nové a nejeté,…
Cannondale caad 13 Ultegra disc vel. 56
Nabídka
15/10/2020
13:29
Cannondale caad 13 Ultegra disc vel. 56
Prodám Cannondale Caad 13 ve velikosti 56. Kolo má najeto cca 2000km je kommpletně osazeno shimano ultegra 2x11 kazeta 11-28, Kliky Cannondale holowgram a převodníky spiderring 52/36, Brzdové kotouce…
Cannondale Synapse skvěle vybavená, nevyužitá silnička
Nabídka
14/10/2020
14:46
Cannondale Synapse skvěle vybavená, nevyužitá silnička
Prodám minimálně jetou karbonovou silničku Cannondale Synapse vel. 58, osazenou na shimano 105, mavic aksium, moderní stavba dovolí i širší pláště. Stav je výborný, na kole odjeto odhadem ne více…
CANNONDALE Synapse Hi-Mod Sram - lehoučké endurance silniční kolo s ráfkovými brzdami
Nabídka
6/10/2020
19:30
CANNONDALE Synapse Hi-Mod Sram - lehoučké endurance silniční kolo s ráfkovými brzdami
CANNONDALE Synapse Hi-Mod Sram Force22/Red22 - lehoučké (jen 6,65 kg!) a velmi pohodlné kolo s Endurance geometrií. Rám BallisTec Carbon High-Modulus (top materiál, ze kterého jsou vždy jen dva-tři…
Cannondale CAD 10, GT cyklokros
Nabídka
6/10/2020
09:56
Cannondale CAD 10, GT cyklokros
Prodám dvě kola, jedno CAD 10, celokarbon vidlice, vel. 56, vybavení SH 105 - 10-ti kolo, kliky FSA 50x34; druhé GT cyklokros, karbon vidlice- hliníkový sloupek, vyb. Tiagra 10-ti kolo. Vše ve…
Cannondale Synapse modelový rok 2017 ve velikosti L na Kolech Zipp 302 Zakoupeno 02/2019
Nabídka
5/10/2020
22:46
Cannondale Synapse modelový rok 2017 ve velikosti L na Kolech Zipp 302 Zakoupeno 02/2019
Dobrý den, nabízím na prodej Silniční kolo Cannondale Synapse, rok výroby 2017 - doživotní záruka na rám, doklady ke kolu jsou, zakoupeneo v únoru 2019 Kolo je ve velikosti L, měřím 179cm a je akorát…
Cannondale SuperSix EVO
Nabídka
5/10/2020
09:02
Cannondale SuperSix EVO
Cannondale SuperSix EVO, vel. 50, FFWD F4R/DT240, Ultegra Di2, FSA K-Force, Fizik Antares 00
Cannondale CAAD 8
Nabídka
4/10/2020
20:44
Cannondale CAAD 8
Prodám silniční kolo Cannondale CAAD 8 vel. 56 - cca 180 cm (185 max). Rám ALU, vidlice Carbon. Carbon sedlovka. Výbava Sh. Tiagra 2x10, kliky sh. 105, brzdy Cannondale C4. Najeto cca 8000 km. Vše…
Tréninkové silniční kolo Cannondale
Nabídka
28/9/2020
13:34
Tréninkové silniční kolo Cannondale
Dobrý den, prodám silniční kolo Cannondale CAAD 12 (105). Kolo je po jízdních vlastnostech úžasné. Kolo je 3 roky používané, stím, že má na sobě pár oděrek/škrábanců, které však nemají žádný vliv na…
Cannondale - CAAD 8
Nabídka
26/9/2020
15:00
Cannondale - CAAD 8
Prodám kolo značky Cannondale - CAAD 8 Kolo je trochu poškrábané z používání na trénink Kolo má rám velikosti 56 Komponenty: Pláště SCHWALBE LUGANO, 700X23C Ráfky MADDUX RS 3.0 SPEED Sedlo…