c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Giant TCR Di2
Nabídka
8/11/2020 08:42
18/9/2020
11:23
Giant TCR Di2
Rám: Advanced composite Vidlice: Advanced composite Řídítka: Giant contact Představec: Giant connect, +/-8° 110mm Hlavové složení: FSA Řazení: Shimano ultegra, 11 rychlostí Di2 Kliky: Shimano ultegra…
Kolo Specialized Tarmac SL6 Disc, Shimano Ultegra Di2, velikost 56 cm
Nabídka
29/10/2020 18:31
12/10/2020
09:11
Kolo Specialized Tarmac SL6 Disc, Shimano Ultegra Di2, velikost 56 cm
Prodám ve 100% stavu kolo Specialized Tarmac SL6 Disc, Shimano Ultegra Di2, velikost 56cm. Kolo je ve 100% stavu (bylo servisováno v odborném servisu) má najeto 4647 km. Kolo prodávám za 98.990-Kč (…
Specialized ROUBAIX sport, vel.M, model 2020
Nabídka
29/10/2020 01:01
2/6/2020
11:43
Specialized ROUBAIX sport, vel.M, model 2020
Velikost M na cca 168 - 182cm, k vidění na prodejně Funbike v Ústí nad Labem, nebo na dobírku RÁM FACT 10R, Rider First Engineered™ (RFE), FreeFoil Shape Library tubes, threaded BB, 12x142mm thru…
Specialized Tarmac Sport disc, vel. 1x L a 1x M, SLEVA
Nabídka
29/10/2020 00:46
2/6/2020
11:51
Specialized Tarmac Sport disc, vel. 1x L a 1x M, SLEVA
Velikost M na cca 168 - 182cm a L na cca 177 - 188cm k vidění na prodejně Funbike v Ústí nad Labem, nebo na dobírku 250,-Kč CENA 74999,- NYNÍ 67999,-Kč, dobírka 250,-Kč https://www.specialized…
Specialized Zertz
Nabídka
28/10/2020
16:30
Specialized Zertz
Prodám silnicni kolo, po mladé holčiňě, která poznává silnicni cyklistiku. Kolo má najeto okolo 600km Velikost rámu 48 Převodníky 50/ 34 a kazeta 18-36nebo 12-34 Osazeno sadou SORA 9sp zapletena…
S-WORKS Tarmac SL5 velikost 61
Nabídka
28/10/2020
13:41
S-WORKS Tarmac SL5 velikost 61
Prodám tohle špičkové silniční kolo nejvyšší kvality ve velikosti 61. Rám, sedlovka i řídítka S-Works karbon fact 11. Zapletená karbonová kola Mavic Cosmic PRO carbon SL C. Kompletní sada Shimano…
Specializovaný roubaix
Nabídka
27/10/2020
16:15
Specializovaný roubaix
Prodam silnicni kolo vel.54 Karbonový rám Specialized z karbonu SL4 FACT 8r má veškeré silniční tlumení, je vyrobeno s očekávanou pružností a přitom stále poskytuje citlivost a výkon, který…
S-works Venge
Nabídka
27/10/2020
15:09
S-works Venge
Zdravím, predám Specialized S-works Venge. Osadený je komplet s Sram Red mechanickou sadou. Karbónové kola Roval rapide 45. Pravidelne servisovaný. Veľkosť rámu je 58. Pedále Dura-ace v cene. Viac…
Prodám Specialized Tarmac Comp "54" ultegra
Nabídka
27/10/2020
13:52
Prodám Specialized Tarmac Comp "54" ultegra
Prodám málo jeté silniční kolo Specialized Tarmac Comp "54" s výbavou Shimano ultegra 2x11, karbonová kola, karbonová řidítka. Cena 45.000,- Kč. (Původní cena 85.000,- Kč)
Specialized Tarmac Comp pro jezdce 178 - 190cm, Shimano Ultegra, karbonová kola Bola 50mm!!!
Nabídka
27/10/2020
10:24
Specialized Tarmac Comp pro jezdce 178 - 190cm, Shimano Ultegra, karbonová kola Bola 50mm!!!
Prodám celokarbonové silniční kolo od top světového výrobce Specialized - Specialized Tarmac Comp velikosti 56(od středu středu po sedlovou objímku), délka horizontální trubky je 58cm - ideálně pro…
Specialized Venge Expert 2014
Nabídka
26/10/2020
18:45
Specialized Venge Expert 2014
Prodám Specialized Venge Expert - karbonovy model Koupeno v Rakousku 2014 za 4990 euro - ježděno na triatlon cca 3000 km rocne- nový řetěz a nové bowdeny - kolo opečováváno ve skvelem stavu - vše…
S-works Venge Dura-Ace Di2
Nabídka
26/10/2020
17:24
S-works Venge Dura-Ace Di2
Prodám S-works Venge ve velikost 54, osazeno Dura-Ace Di2 9070 (páky a brzdy jsou Ultegra). Kliky S-works 172,5mm (52/36) Kola Mavic Cosmic Carbone SL Rám je opravovaný na zadní stavbě firmou Festka…
Specialized Allez Comp, vel. 54"
Nabídka
26/10/2020
15:18
Specialized Allez Comp, vel. 54"
Dobrý den, nabízím k prodeji silniční kolo Specialized Allez Comp. Velikost 54" (měřím 180 cm), zakoupeno v roce 2015. Najeto dle aplikace Strava 31000 km. Na fotografiích jsou vyfoceny dvě…
Specialized Tarmac 56, sada 105
Nabídka
26/10/2020
08:34
Specialized Tarmac 56, sada 105
Prodám perfektní karbonovou silničku Specialized Tarmac ve velikosti L 56 ideálně pro jezdce 177 až 187 cm. Sada Shimano 105 2x10, kliky fsa gossamer. Karbonová sedlovka Specialized. Kola Shimano.…
Specialized Tarmac SL4 Pro Ultegra Di2 2012, vel. 58 (XL)
Nabídka
25/10/2020
21:23
Specialized Tarmac SL4 Pro Ultegra Di2 2012, vel. 58 (XL)
Ahoj, prodám celokarbonové silniční kolo Specialized Tarmac SL4 Pro Ultegra Di2 2012, velikost 58 - XL (výška postavy 183 - 191 cm). Kolo má najeto 48tis km. Jsem první a jediný majitel. Prodávám,…
Specialized Sworks Roubaix a Venge
Nabídka
24/10/2020
21:51
Specialized Sworks Roubaix a Venge
Prodám dvě kola specialized s worsk Roubaix a Venge vel 53 a 54 limitovaná edice Zdenek Stybar.Kola jsou jete pouze jeden trénink.Doklady záruka fakturace.Cena je 20 procent sleva z nového kola minus…
S Works Roubaix
Nabídka
24/10/2020
21:37
S Works Roubaix
Prodám silniční kolo specialized s worsk Roubaix vel 58.Najeto 500km doklady záruka fakturace s dph...
Venge Pro ViAS
Nabídka
24/10/2020
18:54
Venge Pro ViAS
Nabízím Venge Pro ViAS, rok výroby 2017, barevné provedení - zelená / modrá, jsem druhým majitelem. Výška rámu 56 cm - výška postavy (180 - 185 cm), pořizovací cena (rám + osazení) 3650 Euro Kolo …
Specialized Roubaix comp vel. 56 2020
Nabídka
24/10/2020
09:31
Specialized Roubaix comp vel. 56 2020
Prodám karbonové Rubé comp velikosti 56 kompletně osazené Ultegrou Di2,koupené v červnu 2020 u odborníků v KOLOKRÁMU. Kolo je servisované ve 100% stavu,nájezd cca 3500 km.Všechny záruky dále…
S-WORKS Tarmac SL6 Ultralight Dura-Ace Di2, velikost 56
Nabídka
21/10/2020
10:22
S-WORKS Tarmac SL6 Ultralight Dura-Ace Di2, velikost 56
kola ROVAL CLX 50, DT swiss plus náhradní přední kolo pohon Shimano Dura-Ace Di2 R 9150 , 11speed převodník 52/36 sedlo Body geometry Specialized 3 roky, pravidelný servis - jako v bavlnce představa…
Specialized Tarmac Expert Disc Race, vel. 56
Nabídka
20/10/2020
22:00
Specialized Tarmac Expert Disc Race, vel. 56
Prodám velmi pěkný Tarmac Expert Disc Race, vel. Rámu 56 cm Specialized FACT 10r carbon, rok 2016. Zaplatená karbonová kola Roval Rapide CL 40 Disc, vybaveno sadou Shimano Ultegra, střed FSA SL-K…