c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Dětské kolo HEAD Junior 16"
Nabídka
24/9/2020
08:53
Dětské kolo HEAD Junior 16"
Kolo vhodné pro nejmenší - HEAD Junior + demontovatelná stabilizační kolečka. Lehký hliníkový rám velikosti 24cm a kola 16" - kolo je určeno dětem o výšce 110-120 cm. Hmotnost: 8.9kg Barva: 1ks žluté…
Dětské kolo Stomper 20" Prime
Nabídka
24/9/2020
08:49
Dětské kolo Stomper 20" Prime
Barvy modrá Rám 20" GT LegitFit Design, alloy w/ replaceable hanger Vidlice GT Hi-Ten Steel, 1-1/8" threadless steerer Kliky Prowheel, Pro-V30, 110mm length, 30T Pedály GT Flat Pedal, resin…
Dětské kolo Stomper 20" Ace
Nabídka
24/9/2020
08:45
Dětské kolo Stomper 20" Ace
Rám 20" GT LegitFit Design, Alloy w/ Replaceable Hanger Vidlice GT Hi-Ten Steel, 1-1/8" Threadless Steerer Kliky Prowheel, Pro-V30, 110mm length, 30T Pedály GT Flat Pedal, Resin Přehazovačka Shimano…
Horské kolo Nevada 3.0 LTD
Nabídka
23/9/2020
15:29
Horské kolo Nevada 3.0 LTD
rám - Fuji A2-SL hliníkový rám, Fuji A1-SL alloy zadní stavba vidlice - SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, 100mm přehazovačka - Shimano Acera kazeta - Shimano HG200-9, 11-36T řetěz - KMC X9 řazení -…
Horské kolo Nevada 3.0 LTD
Nabídka
23/9/2020
15:26
Horské kolo Nevada 3.0 LTD
rám - Fuji A2-SL hliníkový rám, Fuji A1-SL alloy zadní stavba vidlice - SR Suntour SF19-XCT30-HLO-DS-29, 100mm přehazovačka - Shimano Acera kazeta - Shimano HG200-9, 11-36T řetěz - KMC X9 řazení -…
Dětské kolo Dynamite 24 Pro Disc
Nabídka
23/9/2020
15:00
Dětské kolo Dynamite 24 Pro Disc
rám - A1-SL alloy vidlice - SR Suntour SF13-XCT-JR-DS 24, 50mm přehazovačka - Shimano Acera kazeta - Shimano HG200-9, 11-36T řetěz - KMC Z99 řazení - Shimano Altus, Rapid Fire, 1 x 9-speed kliky -…
Trekkongové kolo Traverse 1.3
Nabídka
14/10/2020 11:03
23/9/2020
14:55
Trekkongové kolo Traverse 1.3
vidlice - SR NEX suspension w/ hydraulic lockout, 63mm zdvih přehazovačka - Shimano Acera kazeta - Shimano Altus, 11-32T řetěz - KMC HV700 řazení - Shimano Altus M315, EZ Fire, 3 x 8-speed kliky -…
Trekkingové kolo Traverse 1.1
Nabídka
23/9/2020
14:49
Trekkingové kolo Traverse 1.1
rám - Fuji A2-SL hliníkový rám vidlice - SR NEX suspension w/ remote hydraulic lockout, 63mm zdvih přehazovačka - Shimano Deore kazeta - Shimano Alivio, 11-32T řetěz - KMC X9 řazení - Shimano Altus…
Horské kolo Aggressor Sport
Nabídka
23/9/2020
13:40
Horské kolo Aggressor Sport
Barvy CYN Rám All new 6061 T6 Aluminum frame, Triple Triangle with floating seat stays, Forged drop-outs with disc brake mounts, Zero stack 1 1/8" head tube, 27.5/29" wheels Vidlice SR Suntour M3030…
Horské kolo Aggressor Comp
Nabídka
23/9/2020
13:33
Horské kolo Aggressor Comp
Barvy RED Rám All new 6061 T6 Aluminum frame, Triple Triangle with floating seat stays, Forged drop-outs with disc brake mounts, Zero stack 1 1/8" head tube, 27.5/29" wheels Vidlice SR Suntour XCT,…
e-Pantera Dash
Nabídka
22/9/2020
10:57
e-Pantera Dash
Barvy GUN Rám All New ePantera Alloy 29” Frame, Shimano STEPS Specific, Internal Battery, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru Axle Vidlice SR Suntour XCM, 100mm, Coil, 46mm offset Motor Shimano…
Celoodpružené kolo Sensor Sport 29"
Nabídka
22/9/2020
10:48
Celoodpružené kolo Sensor Sport 29"
Barvy DTE Rám Sensor Alloy 29” Frame, 130mm Travel, BSA 73mm, LockR Pivots, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru-Axle, 185x50mm Trunnion Shock Mount, ISCG05 Vidlice RockShox Recon RL, 140mm, DebonAir…
Dětské a dámské kolo Laguna
Nabídka
22/9/2020
10:42
Dětské a dámské kolo Laguna
Barvy GUN Rám 6061-T6 Aluminum Step Thru Frame, w/ Replaceable Derailleur Hanger and 1 1/8" Head Tube Vidlice All Terra CH-565, 80mm, Coil Kliky All Terra, 42/34/24 Pedály Low Profile Platform…
Dětské kolo Stomper 20" Ace
Nabídka
22/9/2020
10:34
Dětské kolo Stomper 20" Ace
Barvy AQU // SLV // MNT Rám 20" GT LegitFit Design, Alloy w/ Replaceable Hanger Vidlice GT Hi-Ten Steel, 1-1/8" Threadless Steerer Kliky Prowheel, Pro-V30, 110mm length, 30T Pedály GT Flat Pedal,…
Stomper 24" Prime
Nabídka
22/9/2020
10:29
Stomper 24" Prime
Komponenty Barvy MDN / RED // BLS Rám 24" GT LegitFit Design, alloy w/ replaceable hanger Vidlice All Terra, 50mm travel, 1-1/8" threadless steerer Kliky Prowheel, Pro-V30, 110mm length, 30T Pedály…
Dětské kolo Stomper 20" Prime
Nabídka
22/9/2020
10:20
Dětské kolo Stomper 20" Prime
Barvy MDN / RED // BLS Rám 20" GT LegitFit Design, alloy w/ replaceable hanger Vidlice GT Hi-Ten Steel, 1-1/8" threadless steerer Kliky Prowheel, Pro-V30, 110mm length, 30T Pedály GT Flat Pedal,…
Dětské kolo HEAD Ridott III 24"
Nabídka
22/9/2020
10:07
Dětské kolo HEAD Ridott III 24"
Chlapecký model HEAD Ridott III. Odpružená vidlice, vzadu najdeme o převod více a kolo tak nabízí 24 rychlostí. Velikost určená pro jezdce 130 -140cm. Kola: 24" Zdvih: 50mm Brzdy: kotoučové…
Dětské kolo HEAD Ridott I 24"
Nabídka
22/9/2020
09:59
Dětské kolo HEAD Ridott I 24"
Odpružená vidlice, kola o velikosti 24 palců, sedmirychlostní přehazovačka Shimano je doplněna o trojpřevodník, takže kolo nabízí 21 rychlostí. Řazení pomocí páček. Základní varianta s V- brzdami.…
Dětské kolo HEAD Junior 16"
Nabídka
22/9/2020
09:42
Dětské kolo HEAD Junior 16"
Kolo vhodné pro nejmenší - HEAD Junior + demontovatelná stabilizační kolečka. Lehký hliníkový rám velikosti 24cm a kola 16" - kolo je určeno dětem o výšce 110-120 cm. Hmotnost: 8.9kg Barva: 1ks…
Prodám Městské kolo HEAD City 7G 28"
Nabídka
17/9/2020
15:24
Prodám Městské kolo HEAD City 7G 28"
Snadné nastupování, tvar řídítek dotváří příjemný vzpřímený posed. Kola Head City 7g mají k dispozici 7 převodů, které zajištuje systém řazení Shimano Nexus v zadním náboji. Rychlosti přehazujete…