c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Brzdy HOPE
Nabídka
21/10/2020 10:53
26/8/2020
22:43
Brzdy HOPE
Prodám nové a nikdy nenamontované brzdy Hope 3e4 v černém provedení, brzdy jsou v originální balení + olivy a trny. Délka hadic 110 a 170 cm. V případě zájmu můžu dodat i kotouče hope.
VÝPLETY AUTHOR 20MM/10X135MM
Nabídka
20/10/2020 01:19
29/6/2020
23:00
VÝPLETY AUTHOR 20MM/10X135MM
Prodám jeté výplety Author. Velikost kol: 26. Náboje: Author Disc. Ráfky: Author Nostrum. Přední náboj je na pevnou osu: 20mm,osa zadního náboje je: 10x135mm. Kola jsou v dobrém stavu - ložiska…
TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH RT 200X51MM
Nabídka
20/10/2020 01:01
14/8/2018
12:48
TLUMIČ ROCK SHOX MONARCH RT 200X51MM
Prodám jetý tlumič Rock Shox Monarch RT o délce: 200x51mm. Cena: 2990kč
silniční celokarbon pláště
Nabídka
19/10/2020
19:06
silniční celokarbon pláště
počet děr 24 hmotnost 431g šířka 21mm výška 38mm
Maddux RD 2.0/1.0 Disc CX/Gravel zapletené kola
Nabídka
19/10/2020
13:15
Maddux RD 2.0/1.0 Disc CX/Gravel zapletené kola
Dobrý den, prodám zaplétaná kola značky Maddux pro CX či Gravel. Kola jsou určena pro pevnou osu - přední 12x100 mm, zadní 12x142 mm. Výška ráfku 25 m, šířka ráfku 19 mm. Kola prodávám včetně…
Řadicí páčka Sram XX1 Eagle Gold
Nabídka
19/10/2020 10:58
14/10/2020
17:55
Řadicí páčka Sram XX1 Eagle Gold
Prodám novou řadicí páčku Sram XX1 Eagle Gold, včetně lanka a objímky. Pouze nemám originál krabičku. Cena 2.700,-Kč.
Sqlab 612 EW active 13cm
Nabídka
19/10/2020
10:51
Sqlab 612 EW active 13cm
Pouze vyzkousene, 100% stav az na znamky po upnuti pri zkouseni na lizinach.
Sada - sedlovka a představec THOMSON Elite
Nabídka
18/10/2020
11:16
Sada - sedlovka a představec THOMSON Elite
Prodám představec a sedlovku Thomson Elite Představec Thomson Elite: délka 90mm / sklon 0° 31,8 Sedlovka Thomson Elite X4: 31,6x410 Kvalitní USA komponenty, precizní přesné zpracování, nízká…
Náboje Spank, 32děr, 6díra, P- 20x110mm, Z- 12x135mm XD ořech
Nabídka
18/10/2020 00:21
12/9/2019
07:43
Náboje Spank, 32děr, 6díra, P- 20x110mm, Z- 12x135mm XD ořech
Náboje poslouží určitě 100% svému majiteli, skvělá cena! Pro bližší info pište/volejte. Předání Praha 2 / dobírka 150Kč
Pedály Campagnolo
Nabídka
17/10/2020 23:36
26/1/2020
21:37
Pedály Campagnolo
Pedály v super stavu, prachovky cele nepopraskane. Vše na fotkách. Předání Praha 2 / dobírka 150Kč / Zasilkovna 90Kč
Řidítka Ritchey Superlogic Carbon Low Rizer 31.8 - 740mm
Nabídka
17/10/2020
19:17
Řidítka Ritchey Superlogic Carbon Low Rizer 31.8 - 740mm
řidítka zkrácená na 725 cm. Zahnutí 9° Zdvih 15 mm Hmotnost 156 gr Jetá 3 měsíce. Zcela v pořádku. Původní cena 4500,-
Rotor QRings 52 /36
Nabídka
17/10/2020
16:59
Rotor QRings 52 /36
Nové vůbec nepoužité Rotor Road Chainring Aero Q-Rings 5-Arm 110mm 52-36 Pův.cena 5900. Nyní za oba 2990. Platnost do smazání.
29” kola Specialized, zadní ráfek DT swiss ex511
Nabídka
17/10/2020
16:08
29” kola Specialized, zadní ráfek DT swiss ex511
Prodám tato zapletená kola, jsou to originální kola ze Specialized Stumpjumper 2020, akorát zadní ráfek je vyměněný za top DT swiss ex511. Ořech je XD. Stav je ok (fotil jsem je bohužel neumyté),…
zapletená kola 27,5
Nabídka
17/10/2020
11:53
zapletená kola 27,5
ZAPLETENÁ KOLA 27,5",Ráfky DT SWISS,NÁBOJE SHIMANO SH-M4000 DEORE,
Shimano XT M8000
Nabídka
17/10/2020
11:26
Shimano XT M8000
Prodám používané brzdy, konce páček ošoupané od používání, absolutně nic hrozného, tohle je pouze malá kosmetika, plně funkční a krásný stav. Jen namontovat a brzdit. Destičky mají 70-75% materiálu a…
Zapletená kola STOUT
Nabídka
17/10/2020
07:45
Zapletená kola STOUT
Prodám pěkná zapletená kola značky Stout demontované z nového kola Specializet. Rafky 622x25 počet drátů 28 Náboj přední průmyslová ložiska osa 110x15 Zadní náboj průmyslová ložiska osa 148x12.…
Zapletená kola 29" Shimano MT500
Nabídka
16/10/2020 15:53
23/10/2019
20:47
Zapletená kola 29" Shimano MT500
Prodám nová zapletená kola Shimano WH-MT500 na rychloupínák. rozměr: 29" kotouče: centerlock vnitřní šířka ráfku: 24mm počet drátů: 24 ořech: Shimano 9 - 11s Včetně ráfkové vložky a rychloupínáků.…