c0-1.9,0.3-3.7,0.8-5.2c0.6-1.5,1.4-3,2.6-4.1c1-1.1,2.3-1.9,3.9-2.6S10.5,0,12.3,0c1,0,1.9,0.1,2.8,0.2s1.5,0.3,2.2,0.4 c0.7,0.2,1.4,0.4,1.9,0.7c0.6,0.3,1.1,0.5,1.5,0.7V8h-0.7C19.8,7.7,19.4,7.3,19,7c-0.5-0.4-1-0.7-1.5-1c-0.5-0.3-1.1-0.6-1.8-0.8 c-0.7-0.2-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.9,0-1.7,0.1-2.6,0.4C10.1,5.5,9.4,6,8.7,6.6C8.1,7.2,7.6,8.1,7.1,9.1s-0.6,2.2-0.6,3.7 c0,1.5,0.2,2.8,0.6,3.8s1,1.8,1.6,2.4c0.7,0.6,1.4,1,2.2,1.3c0.8,0.3,1.6,0.4,2.4,0.4c0.7,0,1.5-0.1,2.2-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,2-0.9 c0.5-0.3,1-0.6,1.5-1c0.4-0.4,0.8-0.7,1.1-0.9H21v5.8c-0.6,0.3-1.2,0.5-1.7,0.8c-0.5,0.2-1.1,0.4-1.7,0.6c-0.8,0.2-1.5,0.4-2.2,0.5 C14.6,25.3,13.7,25.4,12.4,25.4z M47,0.6l-9,14.9v9.4h-6.2v-9.1L22.7,0.6h7.1L35,10l5.1-9.4H47z M73,24.9h-7.7l-7.2-9.7L56.6,17v8 h-6.2V0.6h6.2v11l8.7-11h7.1L63,11.8L73,24.9z M93.6,24.9H76V0.6h6.2v19.6h11.2v4.7H93.6z M121,12.8c0,3.9-1.1,6.9-3.4,9.3 c-2.2,2.2-5.3,3.5-9.2,3.5c-3.9,0-6.9-1.1-9.2-3.5c-2.2-2.2-3.4-5.4-3.4-9.3s1.1-7,3.4-9.3s5.3-3.4,9.2-3.4c3.9,0,6.9,1.1,9.2,3.4 C119.9,5.8,121,8.9,121,12.8z M112.8,19c0.6-0.7,1-1.6,1.3-2.7s0.4-2.1,0.4-3.6s-0.2-2.7-0.5-3.7s-0.8-1.8-1.3-2.4s-1.2-1.1-1.9-1.4 c-0.7-0.3-1.4-0.4-2.2-0.4c-0.8,0-1.5,0.1-2.2,0.4c-0.7,0.3-1.3,0.7-1.9,1.4c-0.5,0.6-1,1.4-1.3,2.6s-0.5,2.3-0.5,3.8 s0.2,2.7,0.5,3.7s0.8,1.8,1.3,2.4s1.2,1.1,1.9,1.4c0.7,0.3,1.5,0.4,2.3,0.4s1.5-0.2,2.3-0.5C111.5,20.1,112.2,19.6,112.8,19z M144.3,17.5c0,1.2-0.2,2.2-0.7,3.2c-0.4,0.9-1.1,1.7-1.8,2.2c-0.9,0.7-1.9,1.2-3.1,1.5c-1.1,0.3-2.4,0.4-4.2,0.4h-8.7V0.6h7.2 c1.7,0,3.1,0.1,4,0.2c0.9,0.1,1.7,0.4,2.6,0.8c0.9,0.5,1.5,1,1.9,1.8c0.4,0.7,0.6,1.6,0.6,2.7c0,1.1-0.3,2.1-0.9,3 c-0.6,0.8-1.3,1.4-2.3,1.9v0.1c1.6,0.3,3,1,3.9,2.1S144.3,15.7,144.3,17.5z M138.9,6.5c0-0.6-0.1-1.1-0.3-1.5 c-0.2-0.4-0.5-0.7-0.9-1c-0.5-0.3-1.1-0.5-1.8-0.5c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-3.9v7h4.2c1,0,1.8,0,2.4-0.2c0.6-0.1,1.1-0.3,1.6-0.6 s0.9-0.7,1.1-1.2C138.8,7.9,138.9,7.2,138.9,6.5z M140.9,17.6c0-1-0.1-1.7-0.4-2.3c-0.3-0.6-0.8-1-1.6-1.4c-0.5-0.3-1.1-0.4-1.9-0.5 c-0.7-0.1-1.6-0.1-2.8-0.1h-5.1v9.1h4.3c1.4,0,2.6-0.1,3.5-0.2c0.9-0.1,1.6-0.4,2.2-0.8c0.6-0.4,1-0.9,1.3-1.4 C140.8,19.2,140.9,18.5,140.9,17.6z M168.1,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7h-3.3L155,0.6h4.3L168.1,24.9z M161.2,15.4l-4.3-11.9 l-4.3,11.9H161.2z M189.5,24.9h-19v-3l14.9-18.5H171V0.6h18.1v3L174,22.1h15.4v2.8H189.5z M213.9,24.9h-3.5l-2.3-6.7h-10.5l-2.3,6.7 h-3.4l8.9-24.3h4.3L213.9,24.9z M207.1,15.4l-4.3-11.9l-4.3,11.9H207.1z M237.7,24.9h-4.2l-8.2-9.7h-4.6v9.7h-3.3V0.6h6.8 c1.4,0,2.7,0.1,3.7,0.3s1.8,0.5,2.7,1c0.9,0.5,1.5,1.2,2,2.1c0.5,0.8,0.7,1.9,0.7,3.2c0,1.7-0.4,3.3-1.3,4.4c-0.9,1.2-2.1,2-3.7,2.7 L237.7,24.9z M230.1,7.4c0-0.7-0.1-1.3-0.4-1.8c-0.2-0.5-0.6-1-1.2-1.3c-0.5-0.3-1-0.5-1.6-0.6s-1.4-0.2-2.2-0.2h-3.8v9.2h3.3 c1,0,1.9-0.1,2.7-0.3c0.7-0.2,1.4-0.5,1.9-1c0.5-0.4,0.8-1,1.1-1.5C230,9.1,230.1,8.4,230.1,7.4z M245.6,24.9h-3.9v-4.7h3.9V24.9z M271.8,23.2c-0.6,0.3-1.1,0.5-1.6,0.7c-0.5,0.2-1.1,0.5-1.9,0.7c-0.7,0.2-1.4,0.4-2.1,0.5c-0.8,0.1-1.6,0.2-2.6,0.2 c-1.7,0-3.4-0.2-4.8-0.7c-1.4-0.5-2.7-1.2-3.8-2.3c-1-1-1.8-2.3-2.4-4c-0.6-1.6-0.9-3.5-0.9-5.5s0.3-3.8,0.8-5.4 c0.6-1.5,1.4-3,2.4-4c1-1,2.2-1.8,3.8-2.4c1.4-0.5,3.1-0.8,4.9-0.8c1.3,0,2.7,0.2,3.9,0.5c1.3,0.3,2.8,0.9,4.3,1.6v3.9h-0.2 c-1.3-1.1-2.7-1.9-4-2.4c-1.3-0.5-2.8-0.8-4.2-0.8c-1.2,0-2.3,0.2-3.4,0.6s-1.8,1-2.7,1.8c-0.7,0.8-1.3,1.8-1.7,3.1 s-0.6,2.7-0.6,4.3c0,1.7,0.2,3.2,0.7,4.4c0.5,1.2,1,2.2,1.8,3c0.7,0.8,1.6,1.4,2.7,1.8s2.1,0.6,3.3,0.6c1.5,0,3.1-0.3,4.4-0.8 c1.3-0.5,2.7-1.3,3.8-2.4h0.2V23.2z M294.1,24.9h-19v-3L290,3.5h-14.4V0.6h18.1v3l-15.1,18.6H294v2.8H294.1z M304.4,7.2h-0.8l-1.7-2 h-0.9v2h-0.6v-5h1.4c0.3,0,0.5,0,0.7,0.1c0.2,0,0.4,0.1,0.5,0.2c0.2,0.1,0.3,0.3,0.4,0.4c0.1,0.2,0.1,0.4,0.1,0.6 c0,0.4-0.1,0.6-0.3,0.9c-0.2,0.2-0.4,0.4-0.7,0.5L304.4,7.2z M302.9,3.7c0-0.1,0-0.3-0.1-0.4c0-0.1-0.1-0.2-0.2-0.3 s-0.2-0.1-0.3-0.1c-0.1,0-0.3,0-0.5,0h-0.8v1.8h0.7c0.2,0,0.4,0,0.5-0.1c0.2,0,0.3-0.1,0.4-0.2s0.2-0.2,0.2-0.3 C302.8,4,302.9,3.8,302.9,3.7z M305.8,4.9h-0.3c0,1-0.4,1.9-1.1,2.7c-0.7,0.7-1.6,1.1-2.7,1.1s-1.9-0.4-2.7-1.1 c-0.7-0.7-1.1-1.6-1.1-2.7s0.4-1.9,1.1-2.7c0.7-0.7,1.6-1.1,2.7-1.1s1.9,0.4,2.7,1.1c0.7,0.7,1.1,1.6,1.1,2.7H305.8h0.3 c0-1.2-0.5-2.2-1.2-3.1c-0.8-0.8-1.8-1.2-3.1-1.2s-2.2,0.5-3.1,1.2c-0.8,0.8-1.2,1.8-1.2,3.1s0.5,2.2,1.2,3.1 c0.8,0.8,1.8,1.2,3.1,1.2s2.2-0.5,3.1-1.2c0.8-0.8,1.2-1.8,1.2-3.1H305.8z"/>
Scott Spark 930
Nabídka
26/10/2020 15:31
24/9/2020
19:32
Scott Spark 930
Prodám zánovní celoodpružené elektrokolo Scott Spark. Najeto cca 1500 km Motor Shimano, baterie 500 Wh. Odpružení regulujete jedinou páčkou. Kolo bylo ježděno ženou a je v super stavu. Specifikace…
Elektrkolo KTM Macina Race 273
Nabídka
20/10/2020
00:48
Elektrkolo KTM Macina Race 273
Prodám ebike KTM Macina Race 273. Koupeno duben 2020, najeto cca 870km, super stav, drobné oděrky, záruka. Velikost 15" - jezdí na něm manželka vysoká 165cm. Původní cena Kč 82 490,-. Motor Bosch…
GT e-Pantera Current (2020) vel. M
Nabídka
19/10/2020 20:02
10/8/2020
16:18
GT e-Pantera Current (2020) vel. M
RÁM: All New ePantera Alloy 29” Frame, Shimano STEPS Specific, Internal Battery, Tapered Head Tube, Boost 12x148 Thru Axle VIDLICE: SR Suntour XCM32-DS, 120mm, 110x15, Coil with preload adjust, 51mm…
Focus Jarifa street speed, rychlost 45 km/h
Nabídka
19/10/2020 10:17
13/10/2020
08:48
Focus Jarifa street speed, rychlost 45 km/h
Nabízíme k prodeji kolo, které bylo používáno v půjčovně při prodejně KOLOVNA KM s.r.o. Na kole je najeto cca 900 Km. Kolo bylo pravidelně servisováno. Kolo má extra výkonný středový pohon IMPULSE…
Elektrokolo Crussis E-Largo 8.6.-M 2021
Nabídka
19/10/2020
10:07
Elektrokolo Crussis E-Largo 8.6.-M 2021
Prodám nové pánské elektrokolo Crussis E-Largo 8.6.2021. Velikost rámu 20´´ Velikost kol 29´´ Středový motor Bafang M400 Baterie 720Wh/20Ah Vzduchová vidlice ROCKSHOX JUDY 12Rychlostní přehazovačka…
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6.-S 2021
Nabídka
19/10/2020
09:49
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6.-S 2021
Prodám nové dámské elektrokolo Crussis E-Guera 9.6.2021. Velikost rámu 17´´ Velikost kol 27,5´´ Středový motor Bafang M500 90 N.m. Kroutící moment Baterie 17,5Ah/ 630Wh Vzduchová vidlice ROCKSHOX…
Olympia Performer 900 - Časově omezená sleva 20% na všechny modely této tradiční Italské značky
Nabídka
18/10/2020 15:51
8/5/2020
16:06
Olympia Performer 900 - Časově omezená sleva 20% na všechny modely této tradiční Italské značky
Mimořádná kapacita baterie 900 Wh. Více informací o kole je na stránce modelu zde: https://www.italianbikes.cz/olympiaperformer-max/ Řekněte si o více informací buď přímo zde nebo na naší kontaktní…
FOCUS JARIFA 2 6.6 MODEL 2020
Nabídka
18/10/2020 15:29
13/9/2020
11:33
FOCUS JARIFA 2 6.6 MODEL 2020
Prodám nové nejeté elektrokolo FOCUS JARIFA 2 6.6 MODEL 2020 Velikost XL Záruka 2 roky Motor BOSCH PERFORMANCE CX 4.GENERACE Baterka BOSCH POWER TUBE 500 Wh Původní cena 70000kč nyní 54990kč
Haibike Sduro Cross 6.0 2019 velikost L NOVÉ ELEKTROKOLO Možno na splátky
Nabídka
18/10/2020 12:47
22/9/2020
21:00
Haibike Sduro Cross 6.0 2019 velikost L NOVÉ ELEKTROKOLO Možno na splátky
Nové elektrokolo více info na webu https://www.kolacalek.cz/HAIBIKE-SDURO-CROSS-6-0-2019-d88.htm Super cena
ben-e-bike TWENTYFOUR E-Power Pro 24" dětské elektrokolo váha 12kg
Nabídka
18/10/2020 12:02
25/9/2020
10:38
ben-e-bike TWENTYFOUR E-Power Pro 24" dětské elektrokolo váha 12kg
https://www.kolacalek.cz/ben-e-bike-TWENTYFOUR-E-Power-PRO-d6183.htm Čtyřiadvacítka nyní v černé barvě Více info na odkazu https://www.instagram.com/p/CFjU4IOJWO1/?utm_source=ig_web_button_share…
Kross level boost 1.0 - L
Nabídka
17/10/2020
19:52
Kross level boost 1.0 - L
Záruka 2 roky, servisované, najeto 2000km, top stav. Popis produktu KROSS Level Boost SE v limitované edici vyrobné exkluzivně pro český trh. Kolo pohání výkonný motor Shimano E8000 a rámová baterie…
Giant EXPLORE E+ 2 GTS (2020)
Nabídka
16/10/2020 16:14
19/8/2020
16:25
Giant EXPLORE E+ 2 GTS (2020)
Najeto: 150 km / vel. M (170 - 180cm) Motor: Giant SyncDrive Sport powered by YAMAHA, 70 Nm, 250 W Senzory: Giant PedalPlus 6-senzorová technologie Ovládací jednotka: Giant RideControl Charge, LCD…
Elektrokolo 4Ever Ennyx 2 27,5+, vel. 17"
Nabídka
16/10/2020 13:21
3/9/2019
22:01
Elektrokolo 4Ever Ennyx 2 27,5+, vel. 17"
Prodám nové nepoužité elektrokolo 4Ever Ennyx 2 27,5+ (po dohodě možno vyměnit kola za 29"), velikost rámu 17", model 2019, motor Brose Rám: ALU 7005 BOOST + battery integrated Vidlice: ROCK SHOX…
Haibike SDURO HardNine 7.0 2019
Nabídka
15/10/2020
17:00
Haibike SDURO HardNine 7.0 2019
Skvěle vybavené sportovní MTB elektrokolo německé značky Haibike, model SDURO HardNine 7.0, vel. L (cca 178 - 189 cm) osazené výborným motorem Yamaha PW-ST. Kolo je koupeno 6/2019 s nájezdem zhruba…
Giant LIV Amiti E+ 3 NOVÉ !
Nabídka
15/10/2020 15:41
8/9/2020
08:47
Giant LIV Amiti E+ 3 NOVÉ !
Dobrý den,prodám nové elektrokolo značky Giant LIV Amiti E+ 3,velikost M , NOVÉ KOLO! na kolo platí plná záruka... původní cena 60.999 kč naše 51.900 - ušetříte 9.099kč ! specifikace na https://www…
Specialized Turbo Levo Hardtail Nové !
Nabídka
14/10/2020 13:07
8/9/2020
09:13
Specialized Turbo Levo Hardtail Nové !
Dobrý den,prodám Specialiezed Turbo Levo Hardtail velikost M,nové kolo!na kolo platí plná záruka.Původní cena 67.999 naše 62.000 ušetřítě 5.999kč Specifikace na https://www.specialized.com/cz/cs…
Testcentrum a Sun's Caffé odprodává letošní model testovacího e-biku Superior eXP 9009 M
Nabídka
14/10/2020
11:37
Testcentrum a Sun's Caffé odprodává letošní model testovacího e-biku Superior eXP 9009 M
Testcentrum Vysočina Arena v Novém Městě na Moravě nabízí k prodeji letošní model e-biky Superior eXP 9009, vel M. Původní cena 87 990,- Kč, nyní 54 000,- Kč. Popis přiložen ve fotu.
KROSS LEVEL BOOST 3.0 630 ,M, 2020
Nabídka
13/10/2020
18:17
KROSS LEVEL BOOST 3.0 630 ,M, 2020
Detailní popis CZ zastoupení firmy KROSS nabízí k prodeji testovací silniční kolo KROSS LEVEL BOOST 3.0 630 ,M, 2020 Modelová řada 2020 Možnost odpočtu Dph,záruka v plné výši (5let). Kolo možno vidět…
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021
Nabídka
13/10/2020
14:40
Elektrokolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021
Nabízíme k prodeji nové dámské jízdní kolo Crussis E-Guera 9.6-S 2021 ve velikosti 17". Kolo je skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 55 990,- Kč RÁM: Alu 6061 VIDLICE: ROCKSHOX…
Elektrokolo Crussis E-Guera 8.6-M 2021
Nabídka
13/10/2020
14:30
Elektrokolo Crussis E-Guera 8.6-M 2021
Nabízíme k prodeji nová dámská jízdní kola Crussis E-Guera 8.6-M 2021, velikost 17" a 19". Kola jsou skladem na prodejně Bagbike, Zborovská 5, Ostrava 1. Cena 53 990,- Kč. RÁM: Alu 6061 VIDLICE:…
elektrokolo Rock Machine Blizzard e10-29
Nabídka
13/10/2020
12:21
elektrokolo Rock Machine Blizzard e10-29
Prodám lehce jeté celoodpružené trailové elektrokolo Rock Machine Blizzard e10-29 je zdvihy 130/130 mm určené pro pohodlnou jízdu v lehčím terénu. S motorem Shimano – STePS E5000 (250W, 40Nm, 14Ah,…